"tell us something" po polsku

EN

"tell us something" - polskie tłumaczenie

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "tell us something" w kontekście.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "tell us something"

to tell czasownik
us zaimek
Polish
US rzeczownik
Polish
to something czasownik
Polish
something zaimek
Polish

Przykłady użycia - "tell us something" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIf people tell us something that does not suit us, we say they are lying.
Gdyby ludzie powiedzieli nam coś, co nam nie odpowiada, powiedzielibyśmy, że kłamią.
EnglishIt would be significant, Baroness Ashton, if you could tell us something more in this respect.
Baronesso Ashton! Dobrze by było, gdyby powiedziała nam Pani coś więcej na ten temat.
EnglishIt they tell us something that suits us, we say they are right.
Gdyby powiedzieli coś, co nam odpowiada, powiedzielibyśmy, że mają rację.
EnglishDoes that not tell us something important about the efficiency and the reliability of our own protections?
Czy nie mówi nam to czegoś istotnego o efektywności i niezawodności naszej własnej ochrony?
EnglishWell, I think they can tell us something about human time.
Mówią coś o ludzkim czasie. ~~~ O tym jak on przemija.
EnglishBut it raises the question: are we just trying to hide away these extra dimensions, or do they tell us something about the world?
Wiele osób uważa, że wymiary te kryją odpowiedź Wiele osób uważa, że wymiary te kryją odpowiedź na jedno z największych pytań w fizyce.
EnglishThose who voted 'No' also want to tell us something. They want to convince us of something, and, most important of all, they want to warn us about something.
Ci, którzy mówią "nie”, także chcą nam coś powiedzieć, chcą nas do czegoś przekonać, a najważniejsze, że chcą nas przed czymś ostrzec.
EnglishAs time is of the essence at this particular time, tell us something about this principle, as well as about the Marguerite Fund as I do not know what has happened to it.
Ponieważ czas odgrywa tu istotną rolę, proszę nam opowiedzieć o tej zasadzie oraz o funduszu Marguerite, gdyż nie wiem, co się z nim stało.
EnglishI know that a report is being prepared that will tell us something in the next few days, but please give us some more information about Kosovo this evening.
Wiem, że opracowywane jest sprawozdanie, który powie nam coś w ciągu najbliższych kilku dni, lecz proszę o przekazanie nam jakichś dodatkowych informacji na temat Kosowa już dziś wieczorem.

Pozostałe hasła

English
  • tell us something

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.