"teaching methods" po polsku

EN

"teaching methods" - polskie tłumaczenie

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "teaching methods" w kontekście.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "teaching methods"

teaching rzeczownik
Polish
to teach czasownik
teach rzeczownik
methods rzeczownik
Polish
method rzeczownik
Polish

Przykłady użycia - "teaching methods" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTo reach these groups, individual motivation and the implementation of appropriate teaching methods are essential.
Dotarcie do tych grup wymaga indywidualnej motywacji i stosowania odpowiednich metod nauczania.
EnglishThis Hungarian scientist created the centre to develop scientifically-based teaching methods for very young children.
Ta węgierska naukowiec stworzyła centrum rozwoju naukowo potwierdzonych metod nauczania dla bardzo małych dzieci.
EnglishThe continuous training of teaching staff and the introduction of modern teaching methods are extremely important factors.
Niezwykle ważnym elementem jest ciągłe szkolenie kadry nauczycielskiej i wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania.
EnglishComparing qualifications within the EQF, however, ignores teaching methods and types of educational establishment.
Jednak porównywanie kwalifikacji w europejskich ramach kwalifikacji nie bierze pod uwagę metod nauczania i rodzajów instytucji oświatowych.
EnglishWe should pay special attention to the continual need to raise the competence of foreign-language teachers and to introduce new teaching methods.
Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na potrzebę stałego podnoszenia kompetencji nauczycieli języków obcych oraz wprowadzania nowoczesnych technik nauczania.

Pozostałe hasła

English
  • teaching methods

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.