"Tasmanian" po polsku

EN

"Tasmanian" - polskie tłumaczenie

EN

Tasmanian {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "Tasmanian" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd yet, she was feeding three little baby Tasmanian devils in her pouch.
Ale mimo tego, dalej karmiła swoje trzy małe tasmańskie diabły w swojej tobie.
EnglishLet's prevent the Tasmanian devil from being the first animal to go extinct from cancer.
Nie pozwólmy, żeby diabły tasmańskie były pierwszymi zwierzętami, które wyginą przez raka.
EnglishHe's a Tasmanian devil that we found with a large tumor on his face.
Jest diabłem tasmańskim, którego znaleźliśmy z dużym guzem na pysku.
EnglishBut the Tasmanian devil population has been undergoing a really extremely fast decline.
Ale populacja diabłów tasmańskich niezwykle szybko się kurczy.
EnglishSo this Tasmanian devil cancer is perhaps the ultimate cancer.
Tak więc rak diabłów tasmańskich jest prawdopodobnie rakiem ostatecznym.
EnglishBut that is where the Tasmanian devil cancer has acquired an absolutely amazing evolutionary adaptation.
Rak diabła tasmańskiego jest inny, posiadł zupełnie niezwykłą zdolność adaptacji ewolucyjnej.
EnglishAnd despite their ferocious appearance, Tasmanian devils are actually quite adorable little animals.
Pomimo ich okropnego wyglądu, w rzeczywistości diabły tasmańskie są całkiem cudownymi zwierzątkami.
EnglishMy personal aim is to defeat the Tasmanian devil cancer.
Moim osobistym celem jest pokonanie raka u diabłów tasmańskich.
EnglishThis disease appears first as tumors, usually on the face or inside the mouth of affected Tasmanian devils.
Choroba początkowo objawia się jako guz, zwykle na twarzy lub wewnątrz pyska dotkniętego nią zwierzęcia.
EnglishWell the next breakthrough came from studying hundreds of Tasmanian devil cancers from all around Tasmania.
Następny przełom przyniosło studiowanie setek przypadków raków wśród diabłów tasmańskich z całej Tasmanii.
EnglishBut if this can happen in Tasmanian devils, why hasn't it happened in other animals or even humans?
Ale jeśli to mogło się przydarzyć diabłom tasmańskim, dlaczego nie przytrafiło się innym zwierzętom lub nawet ludziom?
EnglishThe story begins in 1996 when a wildlife photographer took this photograph here of a Tasmanian devil with a large tumor on its face.
W 1996 roku fotograf dzikiej przyrody zrobił to zdjęcie diabła tasmańskiego z dużym guzem na twarzy.
EnglishAnd just as the Tasmanian devil cancer is contagious through the spread of living cancer cells, so is this dog cancer.
I tak jak rak diabła tasmańskiego jest zakaźny za pośrednictwem żywych komórek rakowych, to samo dotyczy tego nowotworu u psa.
EnglishSo first of all, what is a Tasmanian devil?
EnglishIn fact, in the area where she comes from, more than 90 percent of the Tasmanian devil population has already died of this disease.
W rzeczywistości, obszar z którego pochodziła, ponad 90 procent populacji diabłów tasmańskich wyginęło na skutek tej choroby.
EnglishIn fact, growing up in Tasmania, it always was incredibly exciting when we got a chance to see a Tasmanian devil in the wild.
Dorastanie w Tasmanii, było zawsze bardzo ekscytujące z uwagi, że można było dostrzec diabła tasmańskiego w jego naturalnym środowisku.
EnglishThe Tasmanian devil has shown us that, not only can cancer be a contagious disease, but it can also threaten an entire species with extinction.
Diabły tasmańskie pokazały nam, że rak może być nie tylko chorobą zakaźną, ale też może zagrozić wyginięciem całemu gatunkowi.
EnglishBut not many people know that there actually is a real animal called the Tasmanian devil, and it's the world's largest carnivorous marsupial.
Niewielu ludzi wie że naprawdę istnieje zwierzę nazywane diabłem tasmańskim, i jest największym na świecie mięsożernym torbaczem.
EnglishThese are Tasmanian tigers.
EnglishThe Tasmanian devil is predominantly a scavenger, and it uses its powerful jaws and its sharp teeth to chomp on the bones of rotting dead animals.
Diabeł tasmański jest głównie padlinożercą, używa silnych szczęk i ostrych zębów do obgryzania mięsa z kości gnijących zwierząt.

Synonimy (angielski) dla "Tasmanian devil":

Tasmanian devil