"tartrate" po polsku

EN

"tartrate" - polskie tłumaczenie

PL
EN

tartrate {rzeczownik}

volume_up
1. Chemia
tartrate
Tylvalosin tartrate is rapidly absorbed after oral administration of Aivlosin.
Winian tylwalozyny jest szybko wchłaniany po podaniu doustnym preparatu Aivlosin.
Tylvalosin tartrate is rapidly absorbed after oral administration of the product.
Winian tylwalozyny jest szybko wchłaniany po podaniu doustnym produktu.
Each tablet contains lasofoxifene tartrate, equivalent to 500 microgram lasofoxifene.
Każda tabletka powlekana zawiera lasofoksyfenu winian, w ilości odpowiadającej 500 μg lasofoksykenu.

Przykłady użycia - "tartrate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTylvalosin tartrate is rapidly absorbed after oral administration of Aivlosin.
Winian tylwalozyny jest szybko wchłaniany po podaniu doustnym preparatu Aivlosin.
Englishcapsule contains rivastigmine 4.5 mg present as rivastigmine hydrogen tartrate.
kapsułka zawiera 4, 5 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy.
Englishcapsule contains rivastigmine 6.0 mg present as rivastigmine hydrogen tartrate.
kapsułka zawiera 6, 0 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy.
EnglishEach ml contains 2.0 mg rivastigmine present as rivastigmine hydrogen tartrate.
Każdy ml zawiera 2, 0 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy.
Englishcapsule contains rivastigmine 1.5 mg present as rivastigmine hydrogen tartrate.
kapsułka zawiera 1, 5 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy.
Englishcapsule contains rivastigmine 3.0 mg present as rivastigmine hydrogen tartrate.
kapsułka zawiera 3, 0 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy.
EnglishTylvalosin tartrate is rapidly absorbed after oral administration of the product.
Winian tylwalozyny jest szybko wchłaniany po podaniu doustnym produktu.
EnglishEach capsule contains rivastigmine hydrogen tartrate corresponding to rivastigmine 4.5 mg.
Każda kapsułka zawiera 4, 5 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy.
EnglishEach capsule contains rivastigmine hydrogen tartrate corresponding to rivastigmine 1.5 mg.
Każda kapsułka zawiera 1, 5 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy.
EnglishEach capsule contains rivastigmine hydrogen tartrate corresponding to rivastigmine 3.0 mg.
Każda kapsułka zawiera 3, 0 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy.
EnglishEach capsule contains rivastigmine hydrogen tartrate corresponding to rivastigmine 6.0 mg.
Każda kapsułka zawiera 6, 0 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy.
EnglishEach ml contains rivastigmine hydrogen tartrate corresponding to rivastigmine base 2.0 mg.
Każdy ml zawiera 2, 0 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy.
EnglishEach film-coated tablet contains 0.5 mg of varenicline (as tartrate).
Jedna tabletka powlekana zawiera 0, 5 mg warenikliny (w postaci winianu).
EnglishEach tablet contains 0.5 mg or 1 mg varenicline (as tartrate).
Jedna tabletka powlekana zawiera 0, 5 mg lub 1 mg warenikliny (w postaci winianu).
EnglishEach film-coated tablet contains 1 mg of varenicline (as tartrate).
Jedna tabletka powlekana zawiera 1 mg warenikliny (w postaci winianu).
EnglishEach tablet contains 0.5 mg or 1 mg varenicline (as tartrate).
Jedna tabletka powlekana zawiera 0, 5 mg lub 1, 0 mg warenikliny (w postaci winianu).
EnglishIf you are allergic (hypersensitive) to varenicline tartrate or any of the other ingredients of
jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na wareniklinę lub którykolwiek z
EnglishEach tablet contains lasofoxifene tartrate, equivalent to 500 microgram lasofoxifene.
Każda tabletka powlekana zawiera lasofoksyfenu winian, w ilości odpowiadającej 500 μg lasofoksykenu.
EnglishEach tablet contains 0.5 mg varenicline (as tartrate).
Jedna tabletka powlekana zawiera 0, 5 mg warenikliny (w postaci winianu).
EnglishPeople with known hypersensitivity to tylvalosin tartrate should avoid any contact with the product.
Osoby o znanej nadwrażliwości na tylwalozynę powinny unikać jakiegokolwiek kontaktu z produktem.

Synonimy (angielski) dla "potassium hydrogen tartrate":

potassium hydrogen tartrate