"tartaric acid" po polsku

EN

"tartaric acid" - polskie tłumaczenie

EN

tartaric acid {rzeczownik}

volume_up
1. Chemia
tartaric acid
Sulfobutylether β -cyclodextrin (SBECD) Tartaric acid Sodium hydroxide Water for injection
Sulfobutyloeter β- cyklodekstryny Kwas winowy Sodu wodorotlenek Woda do wstrzykiwań
Lactose monohydrate, tartaric acid, hydrochloric acid, sodium hydroxide
Laktoza jednowodna, kwas winowy, kwas solny, sodu wodorotlenek.
Tartaric acid (E334) Mannitol (E421) Hydrochloric acid(E507) Sodium hydroxide
Kwas winowy (E334) Mannitol (E421) Kwas solny (E507) Wodorotlenek sodu

Przykłady użycia - "tartaric acid" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTartaric acid (E334) Mannitol (E421) Hydrochloric acid(E507) Sodium hydroxide
Kwas winowy (E334) Mannitol (E421) Kwas solny (E507) Wodorotlenek sodu
EnglishSulfobutylether β -cyclodextrin (SBECD) Tartaric acid Sodium hydroxide Water for injection
Sulfobutyloeter β- cyklodekstryny Kwas winowy Sodu wodorotlenek Woda do wstrzykiwań
EnglishLactose monohydrate, tartaric acid, hydrochloric acid, sodium hydroxide
Laktoza jednowodna, kwas winowy, kwas solny, sodu wodorotlenek.
EnglishAlso contains sulfobutylether b-cyclodextrin, tartaric acid, sodium hydroxide, and water for injection.
Zawiera także: sulfobutyleter b- cyklodekstryny, kwas winowy, sodu wodorotlenek i wodę do wstrzykiwań.
EnglishThe other ingredients are tartaric acid, acacia, hypromellose, dimeticone 350, talc, and hydroxypropylcellulose
Inne składniki leku to: kwas winowy, akacja, hypromeloza, dimetykon 350, talk i hydroksypropyloceluloza.
EnglishExcipients: fructose, mannitol, polysorbate 80, tartaric acid and NaOH and/ or HCl for pH adjustment.
Substancje pomocnicze: fruktoza, mannitol, polisorbat 80, kwas winowy i NaOH i (lub) HCl do uzyskania właściwego pH.
EnglishFructose Mannitol Polysorbate 80 Tartaric acid Sodium hydroxide (for pH-adjustment) Hydrochloric acid (for pH-adjustment)
Fruktoza Mannitol Polisorbat 80 Kwas winowy Sodu wodorotlenek (do uzyskania właściwego pH) Kwas solny (do uzyskania właściwego pH)
Englishcapsule content: anhydrous lactose, colloidal anhydrous silica, sodium starch glycolate type A, tartaric acid, stearic acid.
zawartość kapsułki: laktoza bezwodna, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa typ A, kwas winowy, kwas stearynowy.
EnglishPowder: fructose, mannitol, polysorbate 80, tartaric acid, sodium hydroxide (for pH-adjustment), hydrochloric acid (for pH-adjustment)
Proszek: fruktoza, mannitol, polisorbat 80, kwas winowy, sodu wodorotlenek (do uzyskania właściwego pH), kwas solny (do uzyskania właściwego pH)
EnglishWhile the Commission objects to the sweetening of wines, nobody seems to be concerned about their souring, that is about the addition of tartaric acid, mainly in the southern European countries.
Chociaż Komisja sprzeciwia się dosładzaniu win, nikogo najwyraźniej nie obchodzi ich dokwaszanie, które polega na dodawaniu kwasu winowego, głównie w południowych krajach Europy.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "tartaric acid"

tartaric przymiotnik
Polish
acid rzeczownik
acid przymiotnik
butyric acid rzeczownik
butanoic acid rzeczownik
citric acid rzeczownik
hydrochloric acid rzeczownik
hyaluronic acid rzeczownik
muriatic acid rzeczownik
nitro-hydrochloric acid rzeczownik
acetic acid rzeczownik
amino acid rzeczownik
Polish
benzoic acid rzeczownik
carbolic acid rzeczownik
Polish
carbonic acid rzeczownik