EN

tarry

volume_up

Przykłady użycia - "tarry" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd David said to Uriah, Tarry here to-day also, and to-morrow I will let thee depart.
Tedy rzekł Dawid do Uryjasza: Zostańże tu jeszcze dziś, a jutro cię odprawię.
EnglishThey that tarry long at the wine; They that go to seek out mixed wine.
Tym, którzy siadają na winie; tym, którzy chodzą, szukając przyprawnego wina.
EnglishAnd Elijah said unto him, Elisha, tarry here, I pray thee; for Jehovah hath sent me to Jericho.
Znowu rzekł mu Elijasz: Elizeuszu, proszę siedź tu; bo mię Pan posłał do Jerycha.
EnglishAnd Elijah said unto him, Tarry here, I pray thee; for Jehovah hath sent me to the Jordan.
Jeszcze mu rzekł Elijasz: Proszę siedź tu; bo mię Pan posłał do Jordanu.
EnglishAnd Elijah said unto Elisha, Tarry here, I pray thee; for Jehovah hath sent me as far as Beth-el.
I rzekł Elijasz do Elizeusza: Proszę siedź tu; bo mię Pan posłał aż do Betel.
EnglishSee, I will tarry at the fords of the wilderness, until there come word from you to certify me.
Oto, ja pomieszkam w równinach na puszczy, póki nie przyjdzie od was poselstwo dawające mi znać.
EnglishNow therefore, I pray you, tarry ye also here this night, that I may know what Jehovah will speak unto me more.
Ale proszę zostańcie tu i wy przez noc, a dowiem się, co jeszcze Pan będzie mówił ze mną.
EnglishFor his anger is but for a moment; His favor is for a life-time: Weeping may tarry for the night, But joy [cometh] in the morning.
Śpiewajcież Panu święci jego, a wysłuchajcie pamiątkę świętobliwości jego.
Englishwhere we found brethren, and were entreated to tarry with them seven days: and so we came to Rome.
Gdzie znalazłszy braci, uproszeniśmy byli od nich, żebyśmy zamieszkali u nich przez siedm dni; a takieśmy szli do Rzymu.
EnglishThen open the door, and flee, and tarry not.
A otworzywszy drzwi ucieczesz, i nie zabawisz się tam.
EnglishFor I do not wish to see you now by the way; for I hope to tarry a while with you, if the Lord permit.
Albowiem nie chcę was teraz widzieć, mijając; ale spodziewam się, iż pomieszkam z wami czas niejaki, będzieli Pan chciał.
EnglishIf they say thus unto us, Tarry until we come to you; then we will stand still in our place, and will not go up unto them.
Jeźli nam tak rzeką: Czekajcie, aż przyjdziemy do was, stójmyż na miejscu swem, a nie chodźmy do nich;
EnglishAnd he said, I will tarry until thou come again.
Englishwould ye therefore tarry till they were grown?
EnglishThen prayed they him to tarry certain days.
EnglishTarry ye and wonder; take your pleasure and be blind: they are drunken, but not with wine; they stagger, but not with strong drink.
Jakoż tedy odwłaczacie, choćbyście się zdumiewać mieli; rozkoszujecie, choćbyście mieli na pomoc wołać.
EnglishWhy tarry the wheels of his chariots?
EnglishBut I will tarry at Ephesus until Pentecost;
EnglishAnd Laban said unto him, If now I have found favor in thine eyes, [tarry]: [for] I have divined that Jehovah hath blessed me for thy sake.
Stworzył tedy Bóg człowieka na wyobrażenie swoje; na wyobrażenie Boże stworzył go; mężczyznę i niewiastę stworzył je.
EnglishThe sorrows of a travailing woman shall come upon him: he is an unwise son; for it is time he should not tarry in the place of the breaking forth of children.
Boleści rodzącej ogarną go; on synem niemądrym, bo inaczej nie zostawałby tak długo w żywocie matki.

Synonimy (angielski) dla "tarry":

tarry