EN

tarnish {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "tarnish" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI do find it rather unfair of people to tarnish our image without good cause.
Uważam, że takie szarganie naszego wizerunku bez uzasadnienia jest niezbyt uczciwe.
EnglishThis will tarnish the Belgian Presidency. I am sorry to say this; I say it in sadness.
To położy się cieniem na wizerunku prezydencji belgijskiej i mówię to ze smutkiem.
EnglishSuch moves away from democratic principles tarnish the European Union's image as a whole.
Takie odejście od zasad demokratycznych plami wizerunek całej Unii Europejskiej.
EnglishAnd even if your case is completely unfounded and you lose... you can still tarnish someone's reputation forever.
Nawet jeśli twoja sprawa jest skazana na kompletną porażkę... to możesz chociaż zbrukać czyjąś reputację do końca życia.
EnglishAspects of EU policy such as this tarnish the image of the Union amongst its citizens and discourage people from interacting with it.
Takie aspekty polityki UE plamią wizerunek Unii wśród jej obywateli i zniechęcają społeczeństwa do współdziałania z nią.
EnglishIt would not only be seriously detrimental to the safety and freedom of homosexuals in Uganda, but it would also tarnish the image of Uganda throughout the world and make it into a pariah.
Nie tylko szkodziłby on bardzo bezpieczeństwu i wolności homoseksualistów w Ugandzie, ale także zszargałby wizerunek Ugandy na całym świecie, czyniąc ten kraj pariasem.

Synonimy (angielski) dla "tarnish":

tarnish