"target population" po polsku

EN

"target population" - polskie tłumaczenie

EN

target population {rzeczownik}

volume_up
1. marketing

Przykłady użycia - "target population" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe Republic of Moldova needs support that has to target the country's population.
Republika Mołdowy potrzebuje wsparcia, które musi być ukierunkowane na ludność tego kraju.
EnglishThe CHMP also adopted wordings further restricting the target population and the treatment duration.
CHMP przyjął również sformułowania ściślej ograniczające populację docelową i czas leczenia.
EnglishHowever, this has not been established in the target population.
Nie zostało to jednak ustalone w populacji docelowej.
EnglishHowever, this has not been established in the target population.
Nie zostało to jednak ustalone w docelowej populacji.
EnglishThe indication will specify that the target population is “ Children and adolescents aged 2 to 12 years“.
We wskazaniu zostanie wyszczególnione, że docelową populacją są „ Dzieci i młodzież w wieku od 2 do 12 lat. ”
EnglishThe indication will specify that the target population is “ Adults and adolescents aged 13 years and above”.
We wskazaniu zostanie wyszczególnione, że populację docelową stanowią „ Dorośli i młodzież w wieku od 13 lat ”.
EnglishThe operation's direct target is the civilian population and has led to the internal displacement of 150 000 people.
Jej bezpośrednim celem jest ludność cywilna, a skutkiem - skazanie 150 tysięcy osób na uchodźstwo wewnętrzne.
EnglishThe target population will be Bipolar I patients, as these patients were included in the clinical studies.
Populację docelową stanowią pacjenci z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu I, ponieważ ta grupa pacjentów brała udział w badaniach klinicznych.
EnglishA detailed assessment of the most common adverse events in the target population (IRLS baseline score 24-40 points) has been provided.
Przedstawiona została szczegółowa ocena najczęstszych działań niepożądanych w populacji docelowej (wynik początkowy IRLS 24- 40 punktów).
EnglishElderly Population pharmacokinetic data showed no relationship between age and apparent clearance of strontium in the target population.
Pacjentki w podeszłym wieku Farmakokinetyczne dane populacyjne nie wykazały jakiegokolwiek związku wieku z klirensem strontu w badanej populacji.
EnglishThese antigens can be considered as “ novel” antigens and simulate a situation where the target population for vaccination is immunologically naïve.
Podanie tych antygenów, uważanych za „ nowe ”, naśladuje sytuację, w której docelowa populacja szczepionych jest na nie eksponowana po raz pierwszy.
EnglishThese antigens can be considered as ‘ novel’ antigens and simulate a situation where the target population for vaccination is immunologically naïve.
Antygeny te można uznać za " nowe " antygeny i imitują sytuację, w której populacja docelowa szczepionych jest narażona na ich działanie po raz pierwszy.
EnglishThese antigens can be considered as ‘ novel’ antigens and simulate a situation where the 4 target population for vaccination is immunologically naïve.
Antygeny te można uznać za " nowe " antygeny i imitują sytuację, w której populacja docelowa szczepionych jest narażona na ich działanie po raz pierwszy.
EnglishThese antigens can be considered as “ novel” antigens and simulate a situation where the target population for vaccination is immunologically naïve.
Antygeny te można uznać za „ nowe ”, symulujące sytuację, w której populacja docelowa, która ma być zaszczepiona, nie miała kontaktu z tego typu antygenem.
EnglishThese antigens can be considered as ‘ novel’ antigens and simulate a situation where the 10 target population for vaccination is immunologically naïve.
Antygeny te można uznać za " nowe " antygeny i imitują sytuację, w której populacja docelowa szczepionych jest narażona na ich działanie po raz pierwszy.
EnglishThe clinical relevance of this age-related difference is remote, as the risk/ benefit assessment determined in the target population is favourable.
Kliniczne znaczenie tej związanej z wiekiem różnicy jest niewielkie, ponieważ ocena ryzyka w stosunku do korzyści określona w populacji pacjentów jest korzystna.
EnglishThe Applicant provided data supporting the pharmacokinetic bridging strategy and demonstrating that fentanyl delivery from Rapinyl provides effective pain relief in the target population.
Wnioskodawca dostarczył dane na poparcie strategii zbieżności farmakokinetycznej i wykazujące, że fentanyl dostarczany z preparatu Rapinyl skutecznie znosi ból w populacji docelowej.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "target population"

population rzeczownik
population przymiotnik
target rzeczownik
target przymiotnik
target audience rzeczownik
target date rzeczownik
target group rzeczownik
target man rzeczownik
target market rzeczownik
target practice rzeczownik
general population rzeczownik