"tardy" po polsku

EN

"tardy" - polskie tłumaczenie

EN

tardy {przymiotnik}

volume_up
tardy (też: late)
I agree with my colleague Mr Galeote, and I am delighted with his rather tardy conversion, in that this kind of debate cannot be used to level attacks at a specific government.
Cieszę się dosyć późną konwersją mojego kolegi, pana posła Galeote, i zgadzam się z nim, że tego typu debata nie może służyć do atakowania konkretnego rządu.
tardy (też: slow)
volume_up
nierychliwy {przym. m.} [wzn.]

Przykłady użycia - "tardy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI come from a country whose government was rather tardy in expressing its interest in this directive.
Pochodzę z kraju, którego rząd dość późno okazał zainteresowanie tą dyrektywą.
EnglishThe tardy reaction on the part of the new foreign affairs administration has provoked amazement, with good reason.
Niespieszna reakcja nowej administracji spraw zagranicznych całkiem słusznie wywołała zdumienie.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, in my view, the situation caused by the volcano has been managed in a tardy, inefficient way.
Panie przewodniczący, panie i panowie! Moim zdaniem sytuacja spowodowana wybuchem wulkanu jest rozwiązywana w sposób powolny i nieskuteczny.
EnglishI agree with my colleague Mr Galeote, and I am delighted with his rather tardy conversion, in that this kind of debate cannot be used to level attacks at a specific government.
Cieszę się dosyć późną konwersją mojego kolegi, pana posła Galeote, i zgadzam się z nim, że tego typu debata nie może służyć do atakowania konkretnego rządu.
EnglishFor many years the Commission has been tardy in its calculation of the gross domestic product of the European Union in order to get the GNI, which is actually stipulated, onto a proper footing.
Przez wiele lat Komisja zwlekała z wyliczeniem produktu krajowego brutto Unii Europejskiej w celu oparcia DNB - który jest faktycznie określony - na prawidłowej podstawie.

Synonimy (angielski) dla "tardy":

tardy