"tar sands" po polsku

EN

"tar sands" - polskie tłumaczenie

EN

tar sands {liczba mnoga}

volume_up
tar sands (też: oil sands)
That brings me to this question of tar sands and oil shale.
To prowadzi mnie do pytania o piaski bitumiczne i łupki naftowe.
Tar sands are one of the most polluting ways of producing transport fuel known to man.
Piaski bitumiczne są jednym z najmniej ekologicznych sposobów produkcji paliwa transportowego, jakie zna człowiek.
tar sands (też: oil sands)

Przykłady użycia - "tar sands" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOf particular concern is the tar sands industry, as Mr Arsenis mentioned.
Jak wspomniał pan poseł Arsenis, szczególnie niepokojący jest sektor piasku bitumicznego.
EnglishThanks to you, Madam Commissioner, we now have a study on tar sands.
Dzięki Pani, Pani Komisarz, dysponujemy teraz badaniem na temat piasków bitumicznych.
EnglishIn fact, the problem with tar sands is not just the emissions.
W rzeczywistości problem z piaskami bitumicznymi nie dotyczy wyłącznie emisji.
EnglishThere are issues, largely concerning seals and tar sands.
Istnieją problemy, które w dużej mierze związane są z fokami i piaskiem roponośnym.
EnglishDeveloping tar sands and coal shale is the equivalent.
Eksploatowanie piasków naftowych i węgla łupkowego jest tego ekwiwalentem.
EnglishThey want what I want, which is proper, fair labelling of tar sands and oil shales.
Chcą tego, czego chcę ja, to znaczy odpowiedniego, uczciwego oznaczenia piasków bitumicznych i łupków naftowych.
EnglishThat brings me to this question of tar sands and oil shale.
To prowadzi mnie do pytania o piaski bitumiczne i łupki naftowe.
EnglishTar sands are one of the most polluting ways of producing transport fuel known to man.
Piaski bitumiczne są jednym z najmniej ekologicznych sposobów produkcji paliwa transportowego, jakie zna człowiek.
EnglishCanada's tar sands have become a playground for big oil companies like BP, Total and Shell.
Kanadyjski piasek roponośny stał się prywatnym folwarkiem takich wielkich firm naftowych, jak BP, Total i Shell.
EnglishThe environmental impact of tar sands is clear.
Wpływ piasków bitumicznych na środowisko naturalne jest oczywisty.
EnglishSo this is where the tar sands live, under one of the last magnificent Boreal forests. ~~~ The oil is not liquid.
Tutaj właśnie znajdują się piaski roponośne, pod jednymi z ostatnich wspaniałych lasów borealnych.
EnglishBut we have the facts on tar sands now, so I do not see any reason to delay.
Jednak teraz dysponujemy danymi na temat piasków bitumicznych, dlatego nie widzę żądnego powodu, aby dochodziło do dalszych opóźnień.
EnglishThis is what accumulates in the tar sands of Alberta.
To akumuluje się w piaskach bitumicznych Alberty.
EnglishAnd most controversially, it means the tar sands.
EnglishSometimes, in the debate on biofuels, we forget that oil is also produced and sometimes it is produced from tar sands.
W debacie na temat biopaliw zapominamy czasami , że ropę naftową również się produkuje - czasami z piasków roponośnych.
EnglishIf you are investing in tar sands or shale oil, then you have a portfolio that is crammed with sub-prime carbon assets.
Jeśli inwestujecie w piaski naftowe lub naftę łupkową, macie portfel zapełniony aktywami w tlenek węgla niższej kategorii.
EnglishI am embarrassed that the problem of the tar sands, the bluefin tuna and the ban on seal culling are not addressed.
Żenujące jest dla mnie to, że nie poruszono w rezolucji problemu piasków bitumicznych, tuńczyka błękitnopłetwego i zakazu polowań na foki.
EnglishIt is stopping the tar sands.
English(NL) Mr President, in the square outside our Parliament there is a photographic exhibition on the tar sands in Canada.
(NL) Panie Przewodniczący! Na placu przed naszym Parlamentem można obejrzeć wystawę fotograficzną poświęconą piaskom bitumicznym w Kanadzie.
EnglishIf Canada's footprint from tar sands oil is lower than the reference value, Canada can prove it.
Jeżeli w Kanadzie emisje dwutlenku węgla pochodzące z ropy naftowej produkowanej z piasków bitumicznych są niższe od wartości referencyjnej, Kanada może to udowodnić.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "tar sands"

tar rzeczownik
Polish
sands rzeczownik
oil sands rzeczownik
Pozostałe hasła