EN

tap {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
It is not enough to just tap at the door; a responsible parliament must stop this undesirable development.
Nie wystarczy tylko pukanie do drzwi; odpowiedzialny parlament musi zatrzymać ten niepożądany rozwój wydarzeń.
I get you tapping on it, and I get me shaking it, but from my senses' point of view, that is combined together into one source of information.
Mam czyjeś pukanie i swoje potrząsanie, ale z punktu widzenia moich zmysłów, jest to połączone w jedno źródło informacji.
We must address the international, political and economic injustices which certain demagogues are using to tap into a youthful hunger for justice.
Musimy zareagować na nierówności międzynarodowe, polityczne i gospodarcze wykorzystywane przez niektóre demagogie jako "zawór głodu sprawiedliwości” młodych ludzi.
And one of the ideas that was developed at MIT in a workshop was, imagine this pipe, and you've got valves, solenoid valves, taps, opening and closing.
I jednym z pomysłów, jaki został opracowany w MIT podczas warsztatów było to: wyobraź sobie rurę, gdzie masz też zawory, zawory elektromagnetyczne otwierające i zamykające się.
2. "dance"
3. Technika
4. Brytyjski angielski
And then the faucet, there, is a beer tap.
A kran to nalewak do piwa.
This document seems to be claiming that the only solution is to conserve tap water and water in our cities' pipes.
W tym dokumencie najwyraźniej stwierdza się, że jedynym rozwiązaniem jest oszczędzanie wody płynącej z kranów i wody w miejskich wodociągach.
I do not see why we should leave the money tap on in such a situation.
Nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy w takiej sytuacji pozostawiać kurek z pieniędzmi otwarty.
In fact, the tap should be turned off at both ends.
W rzeczywistości należy zakręcić kurek po obu stronach.
To on przykręca kurek, nie my.
5. Elektronika, Amerykański angielski

Przykłady użycia - "tap" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishYou try to just tap your ball in and it slides all the way across the green.
Spróbuj delikatnie puknąć piłkę do dołka a ona się prześlizgnie przez cały green.
EnglishIt's a phenomenon that I think any organization or individual can tap into.
To jest zjawisko, z którego każda organizacja albo jednostka może odnieść pożytek.
EnglishKA: Sort of like the Spinal Tap scene where you get the tiny little Stonehenge, I guess?
Coś jak w teledysku zespołu Spinal Tap, gdzie użyta jest mała replika Stonehenge.
EnglishTap the Trash icon while viewing any message to archive the message.
Aby zarchiwizować jakąś wiadomość, podczas jej przeglądania wybierz ikonę kosza.
EnglishJust tap the phone and the headset together and they are connected.
Przyłóż telefon do zestawu słuchawkowego – i już urządzenia są ze sobą połączone.
EnglishI'm going to show you an example of a company that does not have a tap counter.
Pokażę wam przykład firmy, która nie ma osób liczących stuknięcia.
EnglishTo delete individual search results, click the Edit button and tap X.
Aby usunąć pojedynczy wynik wyszukiwania, kliknij przycisk Edytuj i dotknij ikony X.
EnglishAnd TAP Plastics made me -- although I didn't photograph it -- a museum vitrine.
TAP Plastics zrobił dla mnie witrynę muzealną. ~~~ TAP Plastics zrobił dla mnie witrynę muzealną.
EnglishTo delete a message, tap the Folder icon and move the message to 'Trash.'
Aby usunąć wiadomość, wybierz ikonę folderu i przenieś wiadomość do folderu „Trash” (Kosz).
EnglishTap the narrow part of the pipette to ensure the contents remain within the widest part.
Stuknąć wąską część pipety by upewnić się, że zawartość pozostała w głównej części pipety.
EnglishShake or tap the ampoule to get any fluid in the stem into the body of the ampoule.
Wstrząsnąć ampułką, aby płyn z szyjki spłynął do trzonu ampułki.
EnglishThe efficacy parameter was the same as in TAP and VIO (see above).
Parametr skuteczności był taki sam, jak w badaniu TAP i VIO (patrz wyżej).
EnglishTap the syringe gently to make any air bubbles rise to the top.
● Postukać lekko w strzykawkę, aby ułatwić pęcherzykom powietrza zebranie się u góry.
EnglishIf bubbles still exist, gently tap the side of the vial to help settle them.
Jeśli pęcherzyki nadal są obecne, delikatnie postukać w ściankę fiolki, aby pomóc im uwolnić się.
EnglishA drinking vessel and tap water is required to dissolve the 13C-urea powder.
Do rozpuszczenia sproszkowanego mocznika (13C) potrzebne jest naczynie do picia oraz zwykła woda.
EnglishPut the syringe back together and draw up and expel tap water a few times to rinse.
Włożyć tłok do strzykawki, a następnie kilka razy wypłukać, nabierając wodę z kranu i usuwając ją.
EnglishTo choose one of your previous searches, just tap the result.
Aby wybrać jedno z wcześniejszych wyszukiwań, po prostu dotknij danego wyniku.
EnglishEven women who keep stuff in their bags tap their pockets.
To się dzieje nawet wśród kobiet, które przecież noszą swoje rzeczy w torebkach.
EnglishAnd if I tap the nerve ending on a World War II vet, he'll still feel his missing hand.
Jeśli dotknąłbym zakończeń nerwowych weterana II wojny światowej, poczułby swoją brakującą rękę.
EnglishIf bubbles are present, tap the syringe barrel until the bubbles rise to the top of the syringe.
Jeśli pęcherzyki są obecne, należy popukać w korpus strzykawki, aż przesuną się do góry.