EN

tanker {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
Like a tanker on the high seas, the ECB must stay on the correct course.
Jak tankowiec na pełnym morzu - EBC musi utrzymać właściwy kurs.
Hell, you can ship super tankers of this shit.
Mógłys wypchać tym gównem cały tankowiec.
The terminals would, if built, attract one methane tanker per week per installation.
Terminale, gdyby zostały wybudowane, przyjmowałyby jeden zbiornikowiec na metan tygodniowo w każdej z instalacji.
2. "lorry", Brytyjski angielski
tanker (też: tank truck)
volume_up
cysterna {f.} (samochód)

Przykłady użycia - "tanker" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt addresses the concerns that followed the sinking of the Erika oil tanker off the French coast.
Ma rozwiać obawy będące wynikiem zatonięcia tankowca Erika u wybrzeży Francji.
EnglishLike a tanker on the high seas, the ECB must stay on the correct course.
Jak tankowiec na pełnym morzu - EBC musi utrzymać właściwy kurs.
EnglishThe terminals would, if built, attract one methane tanker per week per installation.
Terminale, gdyby zostały wybudowane, przyjmowałyby jeden zbiornikowiec na metan tygodniowo w każdej z instalacji.
EnglishThey moved the tanker lanes 40 kilometers farther off shore, and people are not doing as much illegal dumping.
Przesunięto korytarze tankowców 40 km dalej od brzegu, a ludzie spuszczają mniej zanieczyszczeń do wody.
EnglishGovernment procurement is about providing the best equipment, at the best value for the taxpayers, in the tanker procurement.
Zamówienia publiczne mają na celu dostarczenie najlepszego sprzętu w najkorzystniejszej dla podatników cenie w przetargu tankowców.
EnglishLet us seize that opportunity and take a look at whether we cannot convert that large tanker into a couple of much smaller speedboats.
Wykorzystajmy tę szansę i przyjrzyjmy się temu, czy nie moglibyśmy przerobić tego tankowca na dwie dużo mniejsze wyścigowe łodzie motorowe.
EnglishThese measures have been adopted as a consequence of the accident involving the tanker 'Erika', but I want to remind you of another, more recent case.
Środki te przyjęto na skutek wypadku zbiornikowca Erika, ale chcę państwu przypomnieć o innej, mniej odległej w czasie katastrofie.
English- (ES) Mr President, on 12 August there was a collision in the Strait of Gibraltar between the New Flame cargo vessel and the Torm Gertrud oil tanker.
- (ES) Panie przewodniczący! Dnia 12 sierpnia w Cieśninie Gibraltarskiej miała miejsce kolizja statku transportowego New Flame z tankowcem Torm Gertrud.
EnglishWe all remember the disasters involving the petrol tanker Erika in 1999 and the Prestige in 2002, and their tragic ecological, human and economic consequences.
Wszyscy pamiętamy katastrofy zbiornikowca Erika ze zbiornikami ropy z roku 1999 oraz zbiornikowca Prestige z roku 2002 oraz ich tragiczne konsekwencje ekologiczne, ludzkie i gospodarcze.
EnglishThe still incomplete investigation into the accident involving the tanker Prestige shows where such a buck-passing dispersal of responsibility for an investigation leads.
Wciąż nieukończone dochodzenie w sprawie wypadku z udziałem tankowca Prestige pokazuje, dokąd prowadzi rozproszenie odpowiedzialności za dochodzenie poprzez zrzucanie jej na innych.
EnglishOn a positive side, many EU airlines continue to order Boeing aircraft and the US Department of Defense did award the contract in the first place to the EADS Northrop Grumman tanker.
Pozytywne jest jednak to, że wiele linii lotniczych UE nadal zamawia statki powietrzne Boeinga, a departament obrony USA przyznał kontrakt tankowcowi EADS Northrop Grumman.

Synonimy (angielski) dla "tanker":

tanker
oil tanker