EN

tangled {przymiotnik}

volume_up
tangled (też: afoul)

Przykłady użycia - "tangled" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI have been digging in this tangled mass of texts.
Przekopywałem się przez tę zagmatwaną masę tekstów.
EnglishThe immediate priority is humanitarian, but beyond that there is a delicate and tangled political mess to sort out.
Akcja humanitarna jest naglącym priorytetem, lecz należy ponadto uporządkować ten delikatny i zawikłany bałagan polityczny.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, Pakistan is now truly an extremely dangerous place, the central tangled knot where all the threads of terrorism are interwoven.
Szanowni państwo! Pakistan jest obecnie naprawdę niezwykle niebezpiecznym miejscem, centralnym splątanym węzłem, w którym przeplatają się wszystkie nici terroryzmu.
EnglishIf we generate a tangled mass of bureaucracy and lawsuits as well as legal uncertainty, the acceptance of anti-discrimination regulations will decline among people in the European Union.
Jeżeli wytworzymy splątaną masę biurokracji i procesów sądowych oraz niepewność prawną, akceptacja dla regulacji antydyskryminacyjnych wśród mieszkańców Unii Europejskiej spadnie.