"tamper-proof" po polsku

EN

"tamper-proof" - polskie tłumaczenie

EN

tamper-proof {przymiotnik}

volume_up
tamper-proof (też: secure, secured)
The 1000 ml bottle is closed with a tamper-proof LDPE screw-cap.
Butelka 1000 ml jest zamknięta zakrętką z LDPE zabezpieczoną przed manipulowaniem.
The 5000 ml can is closed with a tamper-proof HDPE screw-cap.
Butelka 5000 ml jest zamknięta zakrętką z HDPE zabezpieczoną przed manipulowaniem.
Each vial has a protective, tamper-proof plastic cap.
Ka da fiolka jest zabezpieczona plastikowym kapslem ochronnym.
tamper-proof

Przykłady użycia - "tamper-proof" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe closure consists of a siliconised butyl stopper with a tamper proof flip-off cap.
Zamknięcie składa się z silikonowego korka z butylu z zakrywką zabezpieczającą.
EnglishThe 1000 ml bottle is closed with a tamper-proof LDPE screw-cap.
Butelka 1000 ml jest zamknięta zakrętką z LDPE zabezpieczoną przed manipulowaniem.
EnglishThe 5000 ml can is closed with a tamper-proof HDPE screw-cap.
Butelka 5000 ml jest zamknięta zakrętką z HDPE zabezpieczoną przed manipulowaniem.
EnglishThe closure consists of a siliconised butyl stopper with a tamper proof flip-off cap.
Zamknięcie fiolki stanowi silikonowany korek polibutylowy z zabezpieczającym kapslem ze zrywalną częścią.
EnglishEach vial has a protective, tamper-proof plastic cap.
Ka da fiolka jest zabezpieczona plastikowym kapslem ochronnym.
EnglishEach vial has a protective, tamper-proof plastic cap.
Każda fiolka jest zabezpieczona plastikowym kapslem ochronnym.
EnglishYou must not use the bottle if the tamper-proof seal on the bottle neck is broken before you first use it.
Nie wolno używać butelki, jeśli zabezpieczenie na szyjce butelki zostało uszkodzone przed pierwszym użyciem.
Englishml glass vial (type 1) closed with a bromobutyl/ polyisoprene rubber stopper and a protective tamper-proof cap.
ml szklana fiolka (typ 1) zamknięta gumowym korkiem z bromobutylu/ poliizoprenu i zabezpieczona kapslem ochronnym.
Englishml glass vial (type 1) closed with a bromobutyl/ polyisoprene rubber stopper and a protective tamper-proof plastic cap.
ml szklana fiolka (typ 1) zamkni ta gumowym korkiem z bromobutylu/ poliizoprenu i zabezpieczona kapslem ochronnym.
Englishml glass vial (type 1) closed with a bromobutyl/ polyisoprene rubber stopper and a protective tamper-proof plastic cap.
ml szklana fiolka (typ 1) zamknięta gumowym korkiem z bromobutylu/ poliizoprenu i zabezpieczona kapslem ochronnym.
EnglishInstructions for use You must not use the bottle if the tamper-proof seal on the bottle neck is broken before you first use it.
Sposób podawania leku Nie wolno używać butelki, jeśli zabezpieczenie na szyjce butelki zostało uszkodzone przed pierwszym użyciem.
EnglishWhite high-density polyethylene (HDPE) bottles with white tamper proof polypropylene (PP) closures containing 30, 60, 100 or 175 tablets.
Butelki z białego, wysokiej gęstości polietylenu z białymi PP- polipropylenowymi zamknięciami z zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierające 30, 60, 100 lub 175 tabletek.
EnglishGlass vial (Type 1) closed with a disc (bromobutyl/ polyisoprene rubber) and a protective tamper-proof plastic cap containing 10 ml of solution.
Szklana fiolka (typ 1) zamknięta dyskiem (gumowym, wykonanym z bromobutylu/ poliizoprenu) i zabezpieczona plastikowym kapslem ochronnym zawierająca 10 ml roztworu.
EnglishMoreover, there is also the issue of the logo, of whether it will be entirely tamper-proof on the Internet, so we really have to keep an eye on this aspect.
Ponadto jest również kwestia logo; tego, czy będzie można łatwo stwierdzić jego naruszenie w Internecie, zatem musimy naprawdę pamiętać o tym aspekcie.
EnglishPolyethylene bottle containing 15 ml with a polyethylene dropper, a tamper proof child resistant closure and a polypropylene measuring syringe.
Butelka polietylenowa zawierająca 15 ml z kroplomierzem polietylenowym z zakrętką zabezpieczającą przed otworzeniem przez dzieci i poliproplyenową strzykawką odmierzającą.
EnglishPolyethylene bottle containing 15 or 30 ml with a polyethylene dropper, a tamper proof child resistant closure and a polypropylene measuring syringe.
Butelka polietylenowa zawierająca 15 lub 30 ml z kroplomierzem polietylenowym z zakrętką zabezpieczającą przed otworzeniem przez dzieci i poliproplyenową strzykawką odmierzającą.
EnglishPolyethylene bottle containing 10, 32 or 100 ml with a polyethylene dropper, a tamper proof child resistant closure and a polypropylene measuring syringe.
Butelka polietylenowa zawierająca 10, 32 lub 100 ml z kroplomierzem polietylenowym z zakrętką zabezpieczającą przed otworzeniem przez dzieci i poliproplyenową strzykawką odmierzającą.
EnglishPolyethylene bottle containing 10, 32, 100 or 180 ml with a polyethylene dropper, a tamper proof child resistant closure and a polypropylene measuring syringe.
Butelka polietylenowa zawierająca 10, 32, 100 lub 180 ml z kroplomierzem polietylenowym z zakrętką zabezpieczającą przed otworzeniem przez dzieci i polipropylenową strzykawką odmierzającą.
EnglishVial (type 1 glass) with rubber stopper (bromobutyl rubber) and tamper-proof seal (aluminium) in pack sizes of 1 (single unit pack), 2, 3 or 6 vials (multi-packs).
Fiolka (ze szkła typu 1) zamknięta korkiem gumowym (z gumy bromobutylowej) i zabezpieczona kapslem (aluminiowym) w opakowaniach po 1 (opakowanie pojedyncze), 2, 3 lub 6 fiolek (opakowanie zbiorcze).

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "tamper-proof"

tamper rzeczownik
proof rzeczownik
proof przymiotnik
to proof czasownik
burden of proof rzeczownik