EN

tamper {rzeczownik}

volume_up
1. Wojskowość
2. inne
tamper (też: compactor)
3. Brytyjski angielski

Przykłady użycia - "tamper" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishBut demand was ever-growing and it was difficult to tamper with existing documents.
Ale zapotrzebowanie wciąż rosło i było trudno manipulować istniejące dokumenty.
EnglishThe closure consists of a siliconised butyl stopper with a tamper proof flip-off cap.
Zamknięcie składa się z silikonowego korka z butylu z zakrywką zabezpieczającą.
EnglishPolypropylene bottle with tamper-evident seal and polyethylene screw cap.
Butelka polipropylenowa z zabezpieczonym zamknięciem i nakrętką polietylenową.
EnglishThe 1000 ml bottle is closed with a tamper-proof LDPE screw-cap.
Butelka 1000 ml jest zamknięta zakrętką z LDPE zabezpieczoną przed manipulowaniem.
EnglishThe 5000 ml can is closed with a tamper-proof HDPE screw-cap.
Butelka 5000 ml jest zamknięta zakrętką z HDPE zabezpieczoną przed manipulowaniem.
EnglishRemove the syringe cap The syringe has a white tamper-evident cap.
Usunąć nasadkę strzykawki Strzykawka ma białą nasadkę zabezpieczającą.
EnglishThe closure consists of a siliconised butyl stopper with a tamper proof flip-off cap.
Zamknięcie fiolki stanowi silikonowany korek polibutylowy z zabezpieczającym kapslem ze zrywalną częścią.
EnglishThe closed vials are equipped with a tamper-evident snap-off cap which is made of polypropylene.
Zamknięte fiolki są wyposażone w dające się usunąć jednorazowe kapsle, wykonane z polipropylenu.
EnglishThe closed vials are equipped with a tamper-evident snap-off cap which is made of polypropylene.
Zamknięte fiolki są wyposażone w dające się usunąć jednorazowe kapsle, wykonany z polipropylenu.
EnglishAnd when you tamper with one brain system, you're going to tamper with another.
EnglishSpecialty Zebra supplies offer tamper-evident security and authentication capabilities.
Specjalistyczne materiały eksploatacyjne Zebra oferują zabezpieczenia przed naruszeniem i możliwości weryfikacji..
EnglishWe should not tamper with that date or the emission limit.
Nie powinniśmy majstrować przy tym terminie i limicie emisji.
EnglishHDPE bottles with a child resistant/ tamper evident closure.
Butelka z HDPE z zamknięciem zabezpieczonym przed dziećmi.
EnglishEach vial has a protective, tamper-proof plastic cap.
Ka da fiolka jest zabezpieczona plastikowym kapslem ochronnym.
EnglishEach vial has a protective, tamper-proof plastic cap.
Każda fiolka jest zabezpieczona plastikowym kapslem ochronnym.
EnglishYou must not use the bottle if the tamper-proof seal on the bottle neck is broken before you first use it.
Nie wolno używać butelki, jeśli zabezpieczenie na szyjce butelki zostało uszkodzone przed pierwszym użyciem.
EnglishYou tamper with this at your peril, for it is at the heart of full employment and of labour laws.
Usuwanie takich różnic rodzi ryzyko, ponieważ taka różnorodność stanowi istotę pełnego zatrudnienia i przepisów prawa pracy.
Englishml glass vial (type 1) closed with a bromobutyl/ polyisoprene rubber stopper and a protective tamper-proof cap.
ml szklana fiolka (typ 1) zamknięta gumowym korkiem z bromobutylu/ poliizoprenu i zabezpieczona kapslem ochronnym.
EnglishBreak off the tamper-resistant plastic tip cap from the solvent syringe by snapping the perforation of the cap.
Złamać plastikową osłonkę chroniącą końcówkę strzykawki z rozpuszczalnikiem poprzez złamanie wzdłuż perforacji nasadki.
EnglishRemeron 15, 30 and 45 mg film-coated tablets are also available in HDPE bottles with a tamper- evident LDPE cap.
Tabletki powlekane Remeron 15, 30°mg i 45 mg są również dostępne w butelce z HDPE z systemem zabezpieczającym otwarcie.

Synonimy (angielski) dla "tamper":

tamper