"taller" po polsku

EN

"taller" - polskie tłumaczenie

volume_up
taller {st. wyż.}
PL
EN

taller {stopień wyższy}

volume_up
taller (też: compar.)
But here he is healthy, as a builder: taller, stronger, got all the women, amazing guy.
Ale tutaj jest zdrowy, jest budowniczym, wyższy, silniejszy, dziewczyny na niego leciały, wspaniały gość.
They love Namibia for its beautiful dunes, that are even taller than the Empire State Building.
Kochają ją za piękne wydmy, wyższe nawet niż Empire State Building.
Sophia Loren was right in front of me -- she's a foot taller than I am, not counting the poofy hair.
Sophia Loren stała dokładnie przede mną -- jest ze 30 cm wyższa ode mnie, nie licząc puszystych włosów.

Przykłady użycia - "taller" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThey love Namibia for its beautiful dunes, that are even taller than the Empire State Building.
Kochają ją za piękne wydmy, wyższe nawet niż Empire State Building.
EnglishBut here he is healthy, as a builder: taller, stronger, got all the women, amazing guy.
Ale tutaj jest zdrowy, jest budowniczym, wyższy, silniejszy, dziewczyny na niego leciały, wspaniały gość.
EnglishSophia Loren was right in front of me -- she's a foot taller than I am, not counting the poofy hair.
Sophia Loren stała dokładnie przede mną -- jest ze 30 cm wyższa ode mnie, nie licząc puszystych włosów.
EnglishIt will be 40 metres high, making it taller than similar statues in Brazil, Portugal and Poland.
Będzie mieć 40 metrów wysokości, dzięki czemu będzie wyższa od podobnych figur w Brazylii, Portugalii i Polsce.
EnglishINCRELEX works in the same way as natural IGF-1, replacing the missing hormone and helping the child to grow taller.
Stymuluje on komórki do podziałów, wzrostu i wchłaniania substancji odżywczych, wspomagając wzrost tkanek organizmu.
EnglishAdd to this all that has been achieved by Article 49 and it also makes our Union stand taller in the world.
Proszę dodać do tego wszystko, co zostało osiągnięte poprzez artykuł 49 i dzięki czemu również nasza Unia ma wysoką pozycję na świecie.
EnglishSo even though I didn't grow any taller, I didn't sprout a beard, something had changed: My interior dialogue had changed.
Więc, mimo iż nie jestem ani trochę wyższa, nie zapuściłam brody, coś się zmieniło i teraz inaczej sama ze sobą rozmawiam.
EnglishThe two office towers are growing at the same rate of one storey a week, but in terms of their height, one tower is taller than the other.
Obie wieże biurowe rosną obecnie w jednakowym tempie: jednej kondygnacji na tydzień, lecz nie są równej wysokości.
EnglishHe was a new man, taller again.
EnglishTallér u. 19 1145 Budapest
EnglishMahmoud had looked taller.
EnglishWe wish we were better husbands, better wives, smarter, more powerful, taller, richer -- the list goes on.
Chcielibyśmy być lepszymi mężami czy żonami, chcielibyśmy być mądrzejsi, silniejsi, wyżsi, bogatsi, chcielibyśmy być mądrzejsi, silniejsi, wyżsi, bogatsi, to długa lista.
EnglishI may be a little taller.
EnglishAnd mind you, I'm six feet half an inch, Ratan is taller than me, and we have ample space in the front and ample space in the back in this particular car.
I miejcie na względzie, że mam 6 stóp i pół cala [181 cm], Ratan jest wyższy ode mnie, i mamy wystarczająco miejsca z przodu i wystarczająco miejsca z tyłu w tym właśnie samochodzie.
EnglishAnd in discussing this with other architects, we had seen people saying in the press that they should rebuild the towers as they were -- they should rebuild them 50 stories taller.
Dyskutując z innymi architektami, widzieliśmy ludzi, którzy mówili w prasie, że trzeba odbudować wieże takimi, jakie były, że trzeba je odbudować o 50 pięter wyższe.
Englishour brethren have made our heart to melt, saying, The people are greater and taller than we; the cities are great and fortified up to heaven; and moreover we have seen the sons of the Anakim there.
Bracia nasi zepsowali nam serce, mówiąc: Lud ten większy i roślejszy jest, niźli my, miasta wielkie, i wymurowane aż ku niebu, a nad to, syny olbrzymów widzieliśmy tam.