"tall grass" po polsku

EN

"tall grass" - polskie tłumaczenie

tall grass
PL
  • wysoka trawa

Przykłady użycia - "tall grass" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

As she turns to wade back through the tall grass, the wind picks up, knocking over one of the bouquets.
Bamboo, the tall grass, which no one can hardly miss by its height, provides sustenance to over 2.5 billion in the developing world.
Cloaked warriors hide in the open, while the rest of the army lingers in the tall grass, essentially invisible.
It's not always easy to the see the bison through the tall grass, but binoculars do help.
About 20 kilometres of trails criss-cross the northern part of the property, passing through stands of aspen and vast seas of tall grass.
The area is wooded, hilly and filled with fields of tall grass.
Hernandez said the fire is burning in tall grass and brush within stand of oak.
There he hid in tall grass and waited with the baby deer.
It can't tell you if there's someone hiding in the tall grass in front of you.
There were seven wolves lounging in the tall grass in front of the observatory.

Przykłady użycia - "tall grass" po polsku

EnglishWe had to get up on our legs to peer over the tall grass, or to chase after animals, or to free our hands for weapons.
Wyprostowaliśmy się, by spojrzeć nad linią traw, ścigać zwierzynę, lub zwolnić dłonie, by trzymać broń.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "tall grass"

tall przymiotnik
Polish
grass rzeczownik
to cut the grass czasownik
tall order rzeczownik
to grass czasownik
keep off the grass
vanilla grass rzeczownik
manna grass rzeczownik
holy grass rzeczownik