EN

tall {przymiotnik}

volume_up
♫ He was tall and strong and lean ♫
♫ Był silny, wysoki i smukły ♫
Nagle wchodzi wysoki Afrykanin.
(The Emim dwelt therein aforetime, a people great, and many, and tall, as the Anakim:
(Emitowie pierwej mieszkali w niej, lud potężny i wielki, i wysokiego wzrostu, jako Enakimowie;

Przykłady użycia - "tall" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd it is under seven feet tall, so it will fit in a standard construction garage.
I ma wysokość poniżej 2 metrów, więc zmieści się w standardowym garażu.
EnglishAnd so I had to divide it up into multiple panels that are 10 feet tall by 25 feet wide.
Musiałem podzielić to na wiele paneli wysokie na 10 stóp(ok. ~~~ 3m) i długie na 25(ok.
EnglishWe recommend that you use images that are wider than they are tall (landscape orientation).
Zalecamy używanie obrazów zorientowanych poziomo (szerszych niż wyższych).
EnglishAs the debate made clear, there is a tall order for this semester.
Jak dobitnie pokazała debata, postawiliśmy sobie w tym półroczu bardzo ambitne cele.
English(The Emim dwelt therein aforetime, a people great, and many, and tall, as the Anakim:
(Emitowie pierwej mieszkali w niej, lud potężny i wielki, i wysokiego wzrostu, jako Enakimowie;
EnglishIGF-1 is very important in determining how tall a child grows.
U pacjentów z pierwotnym niedoborem IGF- 1 występuje obniżony poziom IGF- 1 we krwi.
EnglishAnd it forms these towers, these chimneys that are 10, 20, 30 feet tall.
To on tworzy te wieże, te kominy, wysokie na 3, 6, 9 metrów.
EnglishIt was perhaps eight feet tall, 40 feet long, and 10 feet wide.
Miała jakieś 2 m wysokości, 12 m długości i może 3 m szerokości.
English(Laughter) So I think that part of his attraction for me was that I loved listening to his tall tales.
(Śmiech) Więc myślę, że częściowo przyciągał go do mnie fakt, że uwielbiałam jego opowieści.
EnglishTo give you a little bit of a sense of scale, that calving face in this picture is about 325 feet tall.
Aby uświadomić wam ogrom zbocza lodowca na tym zdjęciu, powiem, że ma około 100 metrów wysokości.
EnglishIn which country could we tell a tall story like this?
W którym kraju moglibyśmy opowiedzieć tak niewiarygodną historię?
EnglishErecting more 10 m tall monuments is unnecessary.
Wznoszenie kolejnych dziesięciometrowych pomników nie jest konieczne.
EnglishMany of us were proud and stood tall when we were recently granted a joint EU seat on the Security Council.
Wielu z nas miało ostatnio powód do dumy, gdy otrzymaliśmy w Radzie Bezpieczeństwa wspólne miejsce dla UE.
EnglishHe stood over six feet tall. ~~~ He lived into his 80s, and he was buried beneath this monument in 720 AD.
Miał 180 cm wzrostu, dożył osiemdziesiątki, a gdy umarł, pochowano go u stóp świątyni w 720 roku naszej ery.
EnglishFor so long, I told myself that I couldn't have an adventure because I wasn't six foot tall and athletic and bearded.
Do tej pory, mówiłam sobie, że nie mogę przeżyć przygód bo nie mam 6 stóp wzrostu, mięśni i brody.
EnglishAnother very tall, grizzled rock star, my friend Sir Bob Geldof, issued a challenge to "feed the world."
Inna bardzo wysoka, szpakowata gwiazda rocka, mój przyjaciel sir Bob Geldof rzucił wyzwanie, by "nakarmić świat".
EnglishPrototaxites, laying down, was about three feet tall.
Leżący Prototaxites miał około metra wysokości.
EnglishWe had to get up on our legs to peer over the tall grass, or to chase after animals, or to free our hands for weapons.
Wyprostowaliśmy się, by spojrzeć nad linią traw, ścigać zwierzynę, lub zwolnić dłonie, by trzymać broń.
EnglishIt's about a meter tall Pavona clavus colony.
To około metrowej wysokości kolonia Pavona clavus.
EnglishThe range of the species goes up to as much as 380 feet tall.

"tall gate" - polskie tłumaczenie

tall gate
Polish
  • wysoka brama
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"tall glass" - polskie tłumaczenie

tall glass
Polish
  • wysokie szkło
Więcej chevron_right

"tall grass" - polskie tłumaczenie

tall grass
Polish
  • wysoka trawa
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "tall":

tall
tall order