EN

talented {przymiotnik}

volume_up
talented (też: able, apt, capable, clever, skilled)
talented (też: able, gifted)
Even somebody as strong and as talented as you will be powerless to face this financial crisis alone.
Nawet ktoś równie silny i utalentowany jak pan sam wobec kryzysu finansowego będzie bezradny.
Talented musicians are being short-changed by the current system.
Utalentowani muzycy są przez obecny system oszukiwani.
Utalentowani scenarzyści lub fotografowie?
talented (też: apt, brainy, capable, enabled, gifted)
talented (też: able, skilful, skillful)

Przykłady użycia - "talented" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt is necessary to secure good conditions for talented people in Europe.
Konieczne jest zapewnienie dobrych warunków dla utalentowanych ludzi w Europie.
EnglishAnd we bring together every summer about 100 very talented students from around the world.
I gromadzimy każdego lata około 100 bardzo utalentowanych studentów z całego świata.
EnglishEach time, I was impressed by the talented young people I met there.
Za każdym razem byłem pod wrażeniem utalentowanych młodych ludzi, których tam spotykałem.
EnglishUnfortunately, there are many young and talented people who, for a variety of reasons, have been left behind.
Niestety jest wielu młodych i zdolnych, którzy z różnych przyczyn zostali z tyłu.
EnglishNow the Greens are talented politicians - and I say this in admiration.
Zieloni są utalentowanymi politykami - mówię to z podziwem.
EnglishIran is a very vibrant society, full of talented people.
Społeczeństwo Iranu jest niezmiernie dynamiczne, żyje tam mnóstwo utalentowanych ludzi.
EnglishEven somebody as strong and as talented as you will be powerless to face this financial crisis alone.
Nawet ktoś równie silny i utalentowany jak pan sam wobec kryzysu finansowego będzie bezradny.
EnglishTalented musicians are being short-changed by the current system.
Utalentowani muzycy są przez obecny system oszukiwani.
EnglishTherefore it's the exclusive preserve of an elite, talented body.
Dlatego jest to wyłączną domeną elity, utalentowanych.
EnglishAnd we went to Lagos to meet Bond Emeruwa, a wonderful, talented film director who is with us tonight.
W Lagos spotkaliśmy się z Bondem Emeruwa, wspaniałym i utalentowanym reżyserem, który jest dziś tutaj.
EnglishAfrica is a continent with a wealth of talented people.
Afryka jest kontynentem obfitującym w utalentowanych ludzi.
EnglishIran is an important country with a deep history and rich culture, and a remarkably talented population.
Iran jest krajem ważnym, mającym bogatą historię i kulturę, a jego ludność jest niezwykle utalentowana.
EnglishOn top of that, there is strong competition for attracting and keeping the most talented researchers.
Ponadto istnieje silna konkurencja w zakresie przyciągania i utrzymywania najbardziej utalentowanych naukowców.
EnglishWe should not close the door to talented citizens of third countries as a result of the present economic recession.
Nie powinniśmy zamykać drzwi utalentowanym obywatelom krajów trzecich z powodu obecnej recesji gospodarczej.
EnglishThe EU should support the initiatives of young and talented people to promote particular political strategies.
UE powinna wspierać inicjatywy młodych i zdolnych ludzi w zakresie promocji jej poszczególnych strategii politycznych.
EnglishIt's filled to the brim with competition, most of whom are equally talented... and equally as beautiful, and equally as promiscuous.
Musimy stanąć w szranki, z tymi które dorównuja nam talentem... urodą, no i oczywiście rozwiązłością.
EnglishI believe that we are all of the opinion that talented young people should be found work, and that they should not be excluded.
Wierzę, że wszyscy uważamy, że utalentowani młodzi ludzie powinni otrzymać pracę i że nie należy ich wykluczać.
EnglishTalented screenwriter or photographer?
EnglishThere is tremendous economic and cultural potential in Serbia, and a vast area of talented individuals in all spheres of life.
W Serbii istnieje ogromny potencjał gospodarczy i kulturalny i ogromna liczba utalentowanych jednostek w każdej dziedzinie życia.
EnglishFor the first time in human history, talented students don't have to have their potential and their dreams written out of history by lousy teachers.
Po raz pierwszy w historii człowieka utalentowani uczniowie nie muszą być zdani na łaskę kiepskich nauczycieli.

"talented golfer" - polskie tłumaczenie

talented golfer
Polish
  • utalentowany golfista
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"talented guitarist" - polskie tłumaczenie

talented guitarist
Polish
  • utalentowany gitarzysta
Więcej chevron_right

"talented guy" - polskie tłumaczenie

talented guy
Polish
  • utalentowany facet
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "talented":

talented
English
talent