EN

takeovers {liczba mnoga}

volume_up
takeovers (też: seizures)
Others took the form of private takeovers, such as the purchase of the investment bank Merrill Lynch by Bank of America.
Inne tego typu działania przybrały formę przejęcia prywatnego; do tej grupy działań zaliczyć należy np. przejęcie przez Bank of America banku inwestycyjnego Merrill Lynch.
With regard to mergers and takeovers, the report could have gone further, along the lines of what has happened previously, particularly when our proposal was adopted.
Jeżeli chodzi o fuzje i przejęcia, zapisy sprawozdania można było posunąć jeszcze dalej, zgodnie z linią przyjętą wcześniej, szczególnie w głosowaniu nad naszym wnioskiem.

Przykłady użycia - "takeovers" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt should draw up, in cooperation with governments, the legal framework for providing effective protection against hostile takeovers.
Powinna ona we współpracy z rządami opracować ramy prawne umożliwiające zapewnienie skutecznej ochrony przed wrogimi przejęciami.
EnglishIt extends the period of validity of the regulation in order to facilitate company takeovers and mergers, which will safeguard bigger profits for capital.
Przedłuża okres obowiązywania rozporządzenia w celu ułatwienia przejęć i połączeń spółek, zabezpieczając większe zyski kapitału.
EnglishIt's a remarkable example of two different priestly appropriations of the same event, two different religious takeovers of a political fact.
To niezwykły przykład na przywłaszczenie sobie praw do tego samego wydarzenia przez kapłanów dwóch różnych religii, na pozyskanie faktu politycznego.
EnglishOthers took the form of private takeovers, such as the purchase of the investment bank Merrill Lynch by Bank of America.
Inne tego typu działania przybrały formę przejęcia prywatnego; do tej grupy działań zaliczyć należy np. przejęcie przez Bank of America banku inwestycyjnego Merrill Lynch.
EnglishWith regard to mergers and takeovers, the report could have gone further, along the lines of what has happened previously, particularly when our proposal was adopted.
Jeżeli chodzi o fuzje i przejęcia, zapisy sprawozdania można było posunąć jeszcze dalej, zgodnie z linią przyjętą wcześniej, szczególnie w głosowaniu nad naszym wnioskiem.

Synonimy (angielski) dla "takeover":

takeover