EN

taken {przymiotnik}

volume_up
1. ogólne
taken
volume_up
zarezerwowany {przym. m.} (o miejscu)
2. "from"
taken

Przykłady użycia - "taken" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI am pleased to note that the Commission has taken serious steps in this respect.
Z zadowoleniem stwierdzam, że Komisja podjęła zdecydowane kroki w tym względzie.
EnglishAnd the great gold vessels of the temple in Jerusalem had been taken to Babylon.
Wspaniałe złote naczynia ze świątyni w Jerozolimie zostały zabrane do Babilonu.
EnglishA European venture capital market is just one of many measures that can be taken.
Jedną z wielu możliwości jest tutaj europejski rynek kapitału wysokiego ryzyka.
EnglishLabelling and traceability were really the minimum on which we had taken a stand.
Etykietowanie i identyfikowalność naprawdę stanowiły minimum, którego broniliśmy.
EnglishThe capsules should always be taken by mouth, and swallowed whole and not chewed.
Kapsułki należy zawsze przyjmować doustnie, połykać w całości i nie rozgryzać.
EnglishNext, it is essential that the decisions taken by the G20 are delivered rapidly.
Istotne jest też, że decyzje przyjęte podczas szczytu G20 są niezwłocznie wdrażane.
EnglishI should also like to thank all our colleagues who have taken part in the debate.
Pragnę również podziękować naszym kolegom, którzy wzięli udział w tej debacie.
EnglishDecisions shall be taken as openly and as closely as possible to the citizen.4.
Decyzje są przyjmowane w sposób jak najbardziej otwarty i zbliżony do obywatela.4.
EnglishDecisions shall be taken as openly and as closely as possible to the citizen.'
Decyzje są podejmowane w sposób jak najbardziej otwarty i zbliżony do obywatela.”
EnglishThese medicines may reduce the effectiveness of ORACEA if taken at the same time.
Leki te mogą w przypadku jednoczesnego stosowania obniżyć skuteczność leku ORACEA.
EnglishUnder no circumstances may an expulsion decision be taken on economic grounds.
W żadnym wypadku na względy te nie można się powoływać do celów gospodarczych.
EnglishIt is recommended that Atripla be taken on an empty stomach, preferably at bedtime.
Zaleca się przyjmowanie preparatu Atripla na pusty żołądek, najlepiej przed snem.
EnglishI ask the Commission, what countermeasures have you taken so far vis-à-vis Belgrade?
Pytam Komisję, jakie przeciwdziałania podjęła dotychczas w stosunku do Belgradu?
EnglishThere are still areas in which we would like to see things being taken further.
Wciąż istnieją obszary, w których chcielibyśmy widzieć bardziej zdecydowany postęp.
EnglishTherefore, account needs to be taken and due consideration given to this right now.
Należy zatem mieć to na uwadze, uwzględniając odpowiednio tę kwestię już teraz.
EnglishDifferences must be taken into account without penalising certain business models.
Należy mieć wzgląd na różnice, nie penalizując określonych modeli biznesowych.
EnglishIt had been taken as read when the financial framework for 2007-2013 was adopted.
Decyzję tę podjęto po ogłoszeniu przyjęcia ram finansowych na lata 2007-2013.
EnglishI believe that the position taken by the European Parliament is genuinely important.
Uważam, że stanowisko przyjęte przez Parlament Europejski jest naprawdę istotne.
EnglishIn some cases, Seretide may not be suitable to be taken with other medicines.
W niektórych przypadkach lek Seretide nie powinien być stosowany z innymi lekami.
EnglishThese patients should be monitored closely and appropriate precautions taken.
Pacjentów tych należy uważnie monitorować i podjąć odpowiednie środki ostrożności.

Synonimy (angielski) dla "taken":

taken