"to take with" po polsku

EN

"to take with" - polskie tłumaczenie

EN

to take with {czasownik}

volume_up
1. "sb"
to take with
Take the pack of tablets with you and show it to your doctor.
Należy wziąć ze sobą opakowanie leku i pokazać je lekarzowi.
If possible, take the sachets or the box with you to show the doctor.
W miarę możliwości należy wziąć ze sobą tabletki lub opakowanie, aby pokazać je lekarzowi.
Take any remaining tablets and the container with you.
Wziąć ze sobą pozostałe tabletki i opakowanie.

Przykłady użycia - "to take with" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWhy do you need to take the Helicobacter Test INFAI for children of the age 3-11?
Dlaczego należy zastosować Test INFAI Helicobacter dla dzieci w wieku 3– 11 lat?
EnglishWe will be replacing 40% of the GNP, and we need to take responsibility for that!
Mamy zastąpić 40% PKB i musimy wziąć za to odpowiedzialność! Jeśli chodzi o ust.
EnglishThe recommendation here is, regrettably, that we should take the wrong direction.
Rekomendacja teraz jest, niestety, taka, że powinniśmy udać się w złym kierunku.
EnglishThese medicines act as carrier to take the radioactivity to where it is needed.
Leki te spełniają rolę nośników, przenosząc radioaktywność do miejsca docelowego.
EnglishIt is in the interest of all of us that the take-up of this programme be good.
Efektywne wykorzystanie środków z tego programu leży w interesie nas wszystkich.
EnglishRussia is a key partner for the EU and we take our relationship very seriously.
Rosja jest głównym partnerem UE i odnosimy się do tego związku bardzo poważnie.
EnglishFor more information on how to take your medicine, please refer to section 3.
Więcej informacji na temat sposobu przyjmowania leku znajduje się w rozdziale 3.
EnglishWill the Commission take steps to ensure that this negotiating chapter is opened?
Czy Komisja podejmie kroki, które zapewnią otwarcie tego rozdziału negocjacji?
EnglishWhat measures does it intend to take on the 'activity' of credit rating agencies?
Jakie środki zamierza przyjąć w odniesieniu do "działalności” agencji ratingowych?
EnglishIt is time for the EU to take action and to show solidarity with the Icelanders.
Nadszedł czas, by UE podjęła działania i okazała solidarność z Islandczykami.
EnglishThey take care of 20,000-odd people today in over 1,000 villages around Karnataka.
Zajmują się jakimiś 20 000 ludzi w ponad 1000 wiosek w całej prowincji Karnataka.
EnglishTake the three most famous words in all of Western philosophy: "Cogito ergo sum."
Weźmy trzy najsłynniejsze słowa całej zachodniej filozofii: "Cogito ergo sum".
EnglishMadam President, I am not going to take part in this stupid debate on liquids.
Pani przewodnicząca! Nie wezmę udziału w tej idiotycznej debacie na temat płynów.
EnglishTake one dose tray containing a pre-filled pen of Trudexa from the refrigerator.
Wyjąć z lodówki tackę zawierającą jedną dawką leku Trudexa we wstrzykiwaczu.
EnglishYour doctor should decide whether you can take XERISTAR with other medicines.
Lekarz zdecyduje, czy można przyjmować lek XERISTAR jednocześnie z innymi lekami.
EnglishHow to take the first tablet Break the plastic tab and tip out the first tablet.
Jak wyjąć pierwszą tabletkę Wyłamać osłonę otworu i wyjąć pierwszą tabletkę.
EnglishYour doctor should decide whether you can take CYMBALTA with other medicines.
Lekarz zdecyduje, czy można przyjmować lek CYMBALTA jednocześnie z innymi lekami.
EnglishThere is indeed a give and take in this House and everyone has their priorities.
W Parlamencie zawierane są istotnie kompromisy, a każdy ma swoje priorytety.
EnglishI would like to take this opportunity to thank Commissioner Hahn for this work.
Pragnę skorzystać z okazji, by podziękować komisarzowi Hahnowi za jego pracę.
EnglishTake a look at these links and see what you can do to become a more active citizen.
Spójrz na te linki i dowiedz się, co możesz zrobić by zostać aktywnym obywatelem.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take with"

take rzeczownik
with przyimek
with
to come up with czasownik
to do away with czasownik
to interfere with czasownik