"to take thoughts" po polsku

EN

"to take thoughts" - polskie tłumaczenie

volume_up
to take thoughts {czas.}
EN

to take thoughts {czasownik}

volume_up
1. staromodne
to take thoughts
volume_up
zbierać myśli {czas. ndk} [przen.]

Przykłady użycia - "to take thoughts" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishDo we, however, still take these thoughts which showed us the way seriously?
Czy jednak wciąż traktujemy poważnie te rozważania, które wskazywały nam drogę?
Englishif you currently suffer from severe depression and/or suicidal thoughts (see ‘Take special
jeśli u pacjenta występuje obecnie ostra depresja i (lub) myśli samobójcze (patrz:
Englishif you currently suffer from severe depression and/ or suicidal thoughts (see “ Take special
jeśli u pacjenta występuje obecnie ostra depresja i (lub) myśli samobójcze (patrz „ Kiedy
EnglishBecause music allows him to take his thoughts and delusions and shape them through his imagination and his creativity, into reality.
Muzyka pozwala mu zbierać myśli i urojenia i kształtować je dzięki twórczej wyobraźni w rzeczywistość. ~~~ To jego ucieczka od udręki.
EnglishIn the face of these major challenges, the solution is not to adopt the ideology of decreasing our energy use or to take refuge in thoughts of the past.
W obliczu tych ogromnych wyzwań rozwiązaniem nie jest przyjęcie ideologii zmniejszenia zużycia energii, czy też uciekanie się do myśli o przeszłości.
English. ~~~ Cars are an expansion of yourself: they take your thoughts, your ideas, your emotions, and they multiply it -- your anger, whatever.
Samochody nie są ubraniem, samochody są jak awatary, samochody są naszym rozszerzeniem one biorą twoje przemyślenia, idee, twoje emocje i je pomnażają - twoją złość, cokolwiek.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take thoughts"

thoughts rzeczownik
Polish
take rzeczownik
take it or leave it
take care wykrzyknik
take a pew
take up the gauntlet czasownik
take your time
naughty thoughts rzeczownik
take your pick
Polish