"to take the trouble" po polsku

EN

"to take the trouble" - polskie tłumaczenie

EN

to take the trouble {czasownik}

volume_up
1. "to do sth"
to take the trouble
volume_up
fatygować się {czas. zwr.} (żeby coś zrobić)
to take the trouble
volume_up
pofatygować się {czas. zwr.} (żeby coś zrobić)

Przykłady użycia - "to take the trouble" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishBut those who take the trouble to grasp it see the value and see the potential benefits.
Ci jednak, którzy podjęli trud, aby je zgłębić, widzą ich wartość i potencjalne korzyści.
EnglishI was recently asked by some people attending a public meeting why they should take the trouble to elect representatives to the European Parliament.
Ostatnio jacyś ludzie uczestniczący w publicznym spotkaniu zapytali mnie, po co mieliby się fatygować i wybierać posłów do Parlamentu Europejskiego.
EnglishHe was the only one to take the trouble to introduce himself to the non-attached Members of the European Parliament and to answer their questions.
On jeden zadał sobie trud, żeby przedstawić się niezrzeszonym posłom do Parlamentu Europejskiego i udzielić odpowiedzi na skierowane przez nich pytania.
EnglishThe MEP was not allowed to take the floor to defend himself before his fellow Members, who incidentally did not take the trouble to read up on the facts of the case.
Posłowi do PE nie pozwolono zabrać głosu, by bronić się przed innymi posłami, którzy nie zadali sobie zresztą trudu, aby zapoznać się ze sprawą.
EnglishI am convinced that our fellow citizens can accept this approach, but on one condition: that we take the trouble to explain to them better the issues at stake in Europe.
Jestem przekonany, że nasi obywatele mogą zaakceptować takie podejście, lecz pod warunkiem, że zadamy sobie trud lepszego wytłumaczenia im wyzwań stojących przed Europą.
EnglishI hope that the new Danish Parliament will have members who take the trouble to read the Commission's annual programme and the EU legislative proposals and consider them.
Mam nadzieję, że nowy duński parlament będzie miał posłów, którzy zapoznają się z rocznym programem Komisji dotyczącym wniosków prawodawczych Unii Europejskiej i rozważą je.
EnglishBut that is exactly what we, as elected representatives, are paid to do: to look at the details, and to take the trouble to compare the texts and see what changes have been made.
Ale to jest dokładnie to, za co my, jako wybrani przedstawiciele, jesteśmy opłacani: sprawdzanie szczegółów i zadawanie sobie trudu porównywania tekstów oraz dostrzeganie wprowadzonych zmian.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take the trouble"

the przedimek/rodzajnik
the spójnik
Polish
take rzeczownik
trouble rzeczownik