"take the guesswork out" po polsku

EN

"take the guesswork out" - polskie tłumaczenie

take the guesswork out
PL
  • Wyjmij domysły
  • zgadywać

Przykłady użycia - "take the guesswork out" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

But now, new dating websites are cropping up to take the guesswork out of pinning down political leanings.
For using a visual approach to take the guesswork out of big data.
How to take the guesswork out of producing a book?
Quite simply they are there to take the guesswork out of selection.
This guide explains what all the cables are and where they should go, allowing you to take the guesswork out of routing them.
This tool is meant to take the guesswork out of a decision that, in effect, should be saving you money and not costing you more.
Herbicide resistance testing will take the guesswork out of herbicide selection and can identify effective pre- and post-emergent herbicide options.
The quality of real-time information that becomes available will take the guesswork out of much of capacity planning and decision-making.
Toshiba's developed a camera that will take the guesswork out of finding radiation hotspots.

Przykłady użycia - "take the guesswork out" po polsku

EnglishAnd in this way, you can take the guesswork out of policy-making by knowing what works, what doesn't work and why.
Dzięki temu możemy usunąć zgadywanie z procesu kształtowania polityki społecznej, gdyż będziemy wiedzieć, co jest skuteczne, a co nie, i dlaczego.