"to take the floor" po polsku

EN

"to take the floor" - polskie tłumaczenie

EN to take the floor
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

to take the floor (też: to speak)
Would Minister Malmström like to take the floor before signing the legislative acts?
Czy pani minister Malmström chciałaby zabrać głos przed podpisaniem aktów prawnych?
You will then have the opportunity to take the floor again.
Będzie miał pan wtedy możliwość ponownie zabrać głos.
Mr Vigenin, if you care to take the floor, I will allow you to do so briefly.
Panie Pośle Vigenin, jeżeli chce Pan zabrać głos, to dam Panu szansę powiedzenia kilku słów.

2. przenośny

to take the floor
volume_up
zabierać głos {czas. ndk} [przen.]
(FR) Mr President, I am in two minds about whether to take the floor.
Zastanawiam się, czy zabierać głos.
Mr President, I know it is quite unorthodox to take the floor after the Commissioner has spoken.
Wiem, że jest to dość niekonwencjonalne, żeby zabierać głos po wypowiedzi pani komisarz.
to take the floor
volume_up
zabrać głos {czas. dk} [przen.]
Would Minister Malmström like to take the floor before signing the legislative acts?
Czy pani minister Malmström chciałaby zabrać głos przed podpisaniem aktów prawnych?
You will then have the opportunity to take the floor again.
Będzie miał pan wtedy możliwość ponownie zabrać głos.
Mr Vigenin, if you care to take the floor, I will allow you to do so briefly.
Panie Pośle Vigenin, jeżeli chce Pan zabrać głos, to dam Panu szansę powiedzenia kilku słów.

Przykłady użycia - "to take the floor" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTherefore, it will not be possible to take the floor under the catch-the-eye procedure.
Dlatego niemożliwe będzie zabieranie głosu w trybie zgłoszeń z ław poselskich.
EnglishI would like to ask Mr Verhofstadt, President of the Group, to take the floor.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego grupy Verhofstadta.
EnglishAs I take the floor here, I would ask you to note this date in your diary.
Dziś, stojąc tu przed państwem, proszę o zapisanie tej daty w kalendarzu.
EnglishIn any case, Mr Virrankoski, please take the floor and attempt to provide a summary.
W każdym razie, panie pośle Virrankoski, ma pan głos i proszę przedstawić nam streszczenie.
EnglishI now invite you to take the floor and give your message to the European Parliament.
Zapraszam pana teraz do zabrania głosu i skierowania przesłania do Parlamentu Europejskiego.
EnglishI would like to ask Vice-President/High Representative Catherine Ashton to take the floor.
Proszę Panią Wiceprzewodniczącą/Wysoką Przedstawiciel, Catherine Ashton, o zabranie głosu.
EnglishI would now like Mr Martonyi to take the floor on behalf of the Council.
Teraz chciałbym, żeby w imieniu Rady zabrał głos pan János Martonyi.
EnglishThe President of the European Council, Mr Van Rompuy, will take the floor.
Głos zabierze przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy.
English(PL) Mr President, thank you very much for the opportunity to take the floor.
(PL) Chciałbym bardzo podziękować za możliwość zabrania głosu.
EnglishWe are now starting the time for speakers to take the floor by 'catching the eye' of the President.
Proszę państwa! Głos zabiorą teraz posłowie według zgłoszeń z ław poselskich.
EnglishWe each take the floor to explain our vote after we have cast it.
Każdy z nas zabiera głos żeby wyjaśnić sposób, w jaki głosowaliśmy już po oddaniu głosu.
EnglishPlease take the floor, Mr Nicholson.
Pan Nicholson prosił o zabranie głosu, bardzo proszę, Panie Kolego.
English(PL) Mr President, as we take the floor in this debate we wish to draw attention to three issues.
Panie przewodniczący! Zabierając głos w tej debacie chcemy zwrócić uwagę na trzy kwestie.
EnglishAt the beginning of our discussion I would like to ask Mr Barroso to take the floor.
Na początek naszej dyskusji chciałem poprosić pana przewodniczącego José Manuela Barroso o zabranie głosu.
EnglishPlease take the floor, Mrs Andreasen.
Pani Andreasen przedstawi ten wniosek, bardzo proszę.
EnglishI would like to ask the rapporteur to take the floor on this matter.
Chciałbym prosić pana sprawozdawcę o wypowiedź w tej sprawie.
EnglishIt is a great pleasure to now invite you to take the floor.
Z wielką przyjemnością chciałbym poprosić teraz pana o zabranie głosu.
EnglishSo, Mr Buşoi will take the floor after Ms Grabowska.
Dlatego po wystąpieniu pani poseł Grabowskiej zabierze głos pan poseł Buşoi.
EnglishI congratulate you once again, and you may now take the floor, if you would like to say a few words to us.
Jeszcze raz Panu gratuluję i oddaję Panu głos, jeśli chce Pan do nas powiedzieć kilka słów.
EnglishMr Czarnecki, I ask you to take the floor on a point of order.
Pani pośle Czarnecki! Proszę o zabranie głosu w sprawie wniosku w sprawie przestrzegania Regulaminu.