"to take proceedings" po polsku

EN

"to take proceedings" - polskie tłumaczenie

EN

to take proceedings {czasownik}

volume_up
1. Prawo
to take proceedings (też: to initiate proceedings)
volume_up
wszcząć postępowanie {czas. dk}

Przykłady użycia - "to take proceedings" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMr Schulz, we shall include your comments in the record of proceedings and take note of them.
Panie pośle Schulz! Pańskie uwagi zostaną zarejestrowane w protokole prac i uwzględnione.
EnglishAre there any users of smart phones who have already attempted to take legal proceedings against their service providers?
Czy są jacyś użytkownicy telefonów typu smart phone, którzy próbowali wstępować na drogę prawną przeciwko swoim usługodawcom?
EnglishThis is why, in a constitutional state, legal proceedings must take place in public and it is also the reason why I agree completely with what Mrs Wallis said.
Oto dlaczego, w państwie konstytucyjnym, postępowanie prawne musi odbywać się na oczach opinii publicznej i to także powód, dlaczego całkowicie się zgadzam z tym, co powiedziała pani Wallis.
EnglishI do not have the money for a lawyer, so I cannot take legal proceedings'.
Nie mam pieniędzy na prawnika, a więc nie mogę podjąć kroków prawnych” Sądzę, że musimy wreszcie dać obywatelom europejskim skuteczne środki pozwalające przezwyciężyć ten problem.
EnglishThose observers shall take part in the proceedings of Parliament pending the entry into force of the Treaty of Accession, and shall have the right to speak in committees and political groups.
Obserwatorzy mogą brać udział w posiedzeniach Parlamentu w oczekiwaniu na wejście w życie traktatu akcesyjnego i dysponują prawem zabierania głosu w komisjach i grupach politycznych.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take proceedings"

proceedings rzeczownik
take rzeczownik
take it or leave it
take care wykrzyknik
take a pew
take up the gauntlet czasownik
court proceedings rzeczownik
debt enforcement proceedings rzeczownik
take your time
affiliation proceedings rzeczownik
debt enforcement collection proceedings rzeczownik