"to take pleasure in" po polsku

EN

"to take pleasure in" - polskie tłumaczenie

EN

to take pleasure in {czasownik}

volume_up
to take pleasure in
czerpać przyjemność z

Przykłady użycia - "to take pleasure in" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFor thy servants take pleasure in her stones, And have pity upon her dust.
Ty powstawszy zmiłujesz się nad Syonem; boć czas, żebyś się zlitował nad nim, gdyż przyszedł czas naznaczony.
EnglishI was trying to think, how is sync connected to happiness, and it occurred to me that for some reason we take pleasure in synchronizing.
Wydaje mi się, że z jakiegoś powodu synchronizacja sprawia nam przyjemność.
EnglishGo up to the mountain, and bring wood, and build the house; and I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith Jehovah.
Wstąpcie na tę górę, i zwoźcie drzewo; budujcie ten dom, a zakocham się w nim, i będę uwielbiony, mówiPan.
English(PL) Mr President, Commissioner, I would like to begin my speech with an observation that I take pleasure and satisfaction in relating.
Panie Komisarzu! Chciałbym rozpocząć swoje wystąpienie od spostrzeżenia, które wyrażam z zadowoleniem i satysfakcją.
EnglishMr President, I should like to begin by saying that no one can take pleasure in this lack of conciliation on 15 November.
Panie Przewodniczący! Pragnę rozpocząć od stwierdzenia, że nikt nie powinien czerpać przyjemności z fiaska postępowania pojednawczego w dniu 15 listopada.
Englishto take pleasure in
EnglishWherefore I take pleasure in weaknesses, in injuries, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake: for when I am weak, then am I strong.
Dlatego się kocham w krewkościach, w potwarzach, w niedostatkach, w prześladowaniach, i w uciskach dla Chrystusa; bo gdym jest słaby, tedym jest mocny.
EnglishThe Council must now demonstrate its will to produce results so that we can together take pleasure in the climate package as the best Christmas present this year.
Teraz Rada musi wykazać wolę przedstawienia rezultatów, żebyśmy mogli razem cieszyć się pakietem klimatycznych jako najlepszym prezentem na tegoroczne Boże Narodzenie.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take pleasure in"

pleasure rzeczownik
in przyimek
take rzeczownik