EN

to take pleasure {czasownik}

volume_up
1. ogólne
to take pleasure (też: to enjoy, to gloat)
czerpać przyjemność z
2. "in doing"
to take pleasure (też: to find pleasure)

Przykłady użycia - "to take pleasure" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFor thy servants take pleasure in her stones, And have pity upon her dust.
Ty powstawszy zmiłujesz się nad Syonem; boć czas, żebyś się zlitował nad nim, gdyż przyszedł czas naznaczony.
English(ES) Madam President, Commissioner, thank you; it has been a pleasure to take part in this most engaging process.
Dziękuję. Uczestnictwo w tym tak interesującym procesie było dla mnie przyjemnością.
EnglishI was trying to think, how is sync connected to happiness, and it occurred to me that for some reason we take pleasure in synchronizing.
Wydaje mi się, że z jakiegoś powodu synchronizacja sprawia nam przyjemność.
EnglishTarry ye and wonder; take your pleasure and be blind: they are drunken, but not with wine; they stagger, but not with strong drink.
Jakoż tedy odwłaczacie, choćbyście się zdumiewać mieli; rozkoszujecie, choćbyście mieli na pomoc wołać.
EnglishGo up to the mountain, and bring wood, and build the house; and I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith Jehovah.
Wstąpcie na tę górę, i zwoźcie drzewo; budujcie ten dom, a zakocham się w nim, i będę uwielbiony, mówiPan.
English(PL) Mr President, Commissioner, I would like to begin my speech with an observation that I take pleasure and satisfaction in relating.
Panie Komisarzu! Chciałbym rozpocząć swoje wystąpienie od spostrzeżenia, które wyrażam z zadowoleniem i satysfakcją.
EnglishMr President, I should like to begin by saying that no one can take pleasure in this lack of conciliation on 15 November.
Panie Przewodniczący! Pragnę rozpocząć od stwierdzenia, że nikt nie powinien czerpać przyjemności z fiaska postępowania pojednawczego w dniu 15 listopada.
Englishto take pleasure in
EnglishWe do not take great pleasure in this, but we feel that this vote clearly demonstrates our dissatisfaction with practices that we have been denouncing for some time.
Nie czynimy tego z ochotą, ale uważamy, że wyrażamy w ten sposób nasze niezadowolenie z praktyk, które potępiamy od pewnego czasu.
EnglishMr President, it is a pleasure to take the floor for the first time and within an area of responsibility in which I look forward to working.
w imieniu grupy IND/DEM. - (DA) Panie przewodniczący! Mam przyjemność zabrać głos na tej sali po raz pierwszy i w sprawie, którą mam nadzieję się zajmować w przyszłości.
EnglishWherefore I take pleasure in weaknesses, in injuries, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake: for when I am weak, then am I strong.
Dlatego się kocham w krewkościach, w potwarzach, w niedostatkach, w prześladowaniach, i w uciskach dla Chrystusa; bo gdym jest słaby, tedym jest mocny.
EnglishWhat is more, as far as I am concerned, I always take great pleasure in debating with the Members and even contradicting them, since this helps hone my own postures.
Ponadto, jeśli o mnie chodzi, zawsze z przyjemnością dyskutuję z posłami, a nawet im się sprzeciwiam, ponieważ to pomaga precyzować moje własne stanowisko.
EnglishThe Council must now demonstrate its will to produce results so that we can together take pleasure in the climate package as the best Christmas present this year.
Teraz Rada musi wykazać wolę przedstawienia rezultatów, żebyśmy mogli razem cieszyć się pakietem klimatycznych jako najlepszym prezentem na tegoroczne Boże Narodzenie.
EnglishI take great pleasure in addressing the European Parliament in my mother tongue, especially because for five years now, Latvian has been one of the official languages of the European Union.
Z wielką przyjemnością przemawiam przed Parlamentem Europejskim w ojczystym języku, zwłaszcza, że już od pięciu lat łotewski jest jednym z urzędowych języków Unii Europejskiej.
EnglishIf there are no impediments, the Slovenian Presidency will take great pleasure in completing the adoption procedure and will submit a report to all interested institutions, primarily to Parliament.
Jeśli nie będzie przeszkód, prezydencja słoweńska z przyjemnością zakończy procedurę i złoży sprawozdanie wszystkim zainteresowanym instytucjom, przede wszystkim Parlamentowi.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take pleasure"

pleasure rzeczownik
take rzeczownik
to pleasure czasownik
take it or leave it
take care wykrzyknik
my pleasure
with pleasure
take a pew
take up the gauntlet czasownik