EN

to take over {czasownik}

volume_up
And the second question is, will the machines want to take over?
Drugie pytanie brzmiało: czy maszyny chcą przejąć kontrolę?
Why not have the guts to just scrap Parliament and take over Europe by force?
Czy nie można się zdobyć na odwagę, by zwyczajnie znieść Parlament i siłą przejąć Europę?
And the other question people ask me is, will they want to take over?
Pytają mnie też, co jeśli będą chciały przejąć kontrolę?
to take over (też: to get, to order, to purchase)
to take over (też: to assume, to take up)
volume_up
objąć {czas. dk} (urząd, stanowisko, dowództwo)
France will soon take over the EU Presidency, and a review of the EU budget is overdue.
Wkrótce prezydencję UE obejmie Francja, a ocena budżetu UE jest już spóźniona.
France is about to take over the G20 Presidency for a year.
Francja już niedługo obejmie na rok przewodnictwo grupy G-20.
Vietnam is a great country and will take over the presidency of ASEAN in 2010.
Wietnam to wspaniały kraj, który w 2010 roku obejmie przewodnictwo nad Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej.
to take over (też: to assume, to take up)
volume_up
obejmować {czas. ndk} (urząd, stanowisko, dowództwo)
We celebrate the fact that Slovenia is the first Member State from the accession countries to take over the Presidency.
Cieszymy się z tego, że Słowenia jest pierwszym państwem członkowskim spośród państw nowo przyjętych do Unii, które obejmuje prezydencję.

Przykłady użycia - "to take over" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe dot sizes are going to grow, you're going to see a sea of yellow take over.
Rozmiary kropek zaczynają się powiększać. ~~~ Zobaczycie żółte morze zacznie dominować.
EnglishFrance will soon take over the EU Presidency, and a review of the EU budget is overdue.
Wkrótce prezydencję UE obejmie Francja, a ocena budżetu UE jest już spóźniona.
EnglishThe alternative would be to take over control of the country, and no one wants that.
Inną możliwością byłoby przejęcie kontroli nad Haiti, czego nikt nie chce.
EnglishWhy not have the guts to just scrap Parliament and take over Europe by force?
Czy nie można się zdobyć na odwagę, by zwyczajnie znieść Parlament i siłą przejąć Europę?
EnglishHe therefore asked me to take over and present his work and his report here today.
Dlatego też poprosił mnie o przejęcie i przedstawienie dziś jego pracy i jego sprawozdania.
EnglishBut he was completely convinced that his World Wide Web would take over the world one day.
Ale on był kompletnie przekonany że World Wide Web pewnego dnia obejmie cały Świat.
EnglishAnd what you're looking at here is an aerial photo take over eastern Oregon.
To naprawdę pozwala nam spojrzeć na ludzkie życie z innej perspektywy.
EnglishThe quality of candidates, however, must also take precedence over their sex.
Jednakże jakość kandydatów musi mieć pierwszeństwo przed ich płcią.
EnglishThis right must take precedence over the right of persons of the same sex to adopt a child.
To prawo musi mieć pierwszeństwo wobec prawa osób tej samej płci do adoptowania dzieci.
EnglishSome hackers may even take administrative control over a hacked site.
Niekiedy hakerzy mogą przejąć również administracyjną kontrolę nad zaatakowaną witryną.
EnglishAs Mrs Sippel said, quality must take precedence over quantity.
Jak powiedziała pani poseł Sippel, jakość musi zyskać pierwszeństwo przed ilością.
EnglishThe Netherlands take over the Presidency of the Council of the European Union.
Holandia przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.
EnglishThe Netherlands take over the Presidency of the Council of the European Communities.
Holandia przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.
EnglishIt is wholly unreasonable that these interests should take precedence over national interests.
To całkowicie nierozsądne, by te interesy miały pierwszeństwo przed interesami krajowymi.
EnglishMoreover, we have never made any commitment to take over whatever standard the IASB produces.
Ponadto nigdy nie zobowiązywaliśmy się, że przyjmiemy każdy standard opracowany przez RMSR.
EnglishLet your forum take over this issue and go further with it.
Niech państwa forum przejmie tę sprawę i osiągnie coś bardziej konkretnego.
EnglishCertain labour market models take precedence over others.
Pewne modele rynku pracy mają pierwszeństwo przed innymi tego typu modelami.
EnglishOne question must take precedence over all the others: what do the people of Kosovo want?
Kwestią, która powinna być w tej sprawie najważniejsza, jest to, czego oczekują mieszkańcy Kosowa.
EnglishLet us take the controversy over the regulation of CO2 emissions from cars as just one example.
Pozwolę sobie przytoczyć kontrowersję dotyczącą przepisów w kwestii emisji CO2 jako przykład.
EnglishWhen profits take priority over the protection of health, then food quality and food safety suffers.
Gdy zyski biorą górę nad ochroną zdrowia, wtedy cierpi jakość i bezpieczeństwo żywności.

Synonimy (angielski) dla "taking over":

taking over
English

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take over"

over przyimek
over przysłówek
Polish
take rzeczownik
to blow over czasownik
to mull over czasownik
to flip over czasownik
to hand over czasownik
to tip over czasownik
to walk over czasownik
Polish
to give over czasownik