EN

take-out {rzeczownik}

volume_up
2. Amerykański angielski

Przykłady użycia - "take-out" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd Ran decided to go into his tool shed and take out a saw and do it himself.
" Ran postanowił pójść do swojej szopy wyjąć piłę i zrobić to samemu.
EnglishYou may take Epoetin alfa HEXAL out of the refrigerator and keep it at room temperature (up
Lek Epoetin alfa HEXAL można wyjąć z lodówki i przechowywać w temperaturze pokojowej
EnglishFit the metering pump onto the bottle Take the pump out of its bag.
Wprowadzenie pompki dozującej do butelki Wyjąć pompkę z plastikowej torebki.
EnglishYou may take Abseamed out of the refrigerator and keep it at room temperature (up to 25°C) for
Lek Abseamed można wyjąć z lodówki i przechowywać w temperaturze pokojowej (do 25°C)
EnglishThey don't have a center executive branch that you can take out and cause the whole thing to fail.
Nie ma centralnego organu, który można wyłączyć, by sprawić, że wszytko upadnie.
EnglishYou're actually good at that when you remember to take your retainer out.
Jesteś w tym nawet niezły jeśli pamietasz żeby się tak nie spieszyć.
Englishbut I will take the kingdom out of his son's hand, and will give it unto thee, even ten tribes.
Ale wziąwszy królestwo z ręki syna jego, dam tobie z niego dziesięć pokoleń:
EnglishAnd we said, listen, during the lean season, take the food out.
I powiedzieliśmy: "Posłuchajcie, podczas kiepskiego sezonu, bierzcie z nich żywność.
EnglishTake you twelve men out of the people, out of every tribe a man,
Obierzcie sobie z ludu dwanaście mężów, po jednym mężu z każdego pokolenia.
EnglishYou may take Binocrit out of the refrigerator and keep it at room temperature (up to 25°C) for
Lek Binocrit można wyjąć z lodówki i przechowywać w temperaturze pokojowej (do 25°C) nie
EnglishWe can put anything we want into it, and it doesn't get heavier, and then we can take anything out.
Cokolwiek dołożymy, całość nie zmieni ciężaru, można wyjmować dowolne rzeczy.
EnglishYou will need to be visionary and creative to take Europe out of the gloomy past.
Będzie pan musiał wykazać się kreatywnością i wizjonerstwem, aby odciąć Europę od ponurej przeszłości.
EnglishIf you have appendicitis, they take your appendix out, and you're cured.
Jeśli masz zapalenia wyrostka, trzeba go usunąć i jesteś zdrowy.
EnglishAnd when it's ready to harvest, you take it out of the bath and you wash it in cold, soapy water.
Gdy jest gotowe do zbioru, wyciąga się to ze zbiornika i obmywa zimną wodą z mydlinami.
Englishand let him that is on the housetop not go down, nor enter in, to take anything out his house:
A kto będzie na dachu, niech nie zstępuje do domu, ani wchodzi, aby co wziął z domu swego;
EnglishThat's where you take a gene out of one animal and stick it in another one.
Pobieramy gen z jednego zwierzęcia i umieszczamy go w innym.
EnglishWe must take the hot air out of the EU's carbon footprint.
Musimy wyłączyć nadmiar uprawnień do emisji (hot air) ze śladu węglowego UE.
English(EL) First of all, I should like to take ten seconds out of the proceedings to restore the truth.
(EL) Po pierwsze, chciałabym zająć dziesięć sekund posiedzenia, by sprostować pewną rzecz.
EnglishAnd we can take out the physical product, and ready to use, or to, perhaps, assemble into something else.
Możemy go wyjąć i użyć Możemy go wyjąć i użyć lub np. zamontować do czegoś innego.
EnglishPicture 8 Take the needle out of the skin without releasing the plunger.
Wyjąć igłę ze skóry cały czas naciskając na tłok strzykawki.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "take-out"

out przysłówek
out wykrzyknik
Polish
out rzeczownik
Polish
take rzeczownik
to work out czasownik
to come out czasownik