EN

take-off {rzeczownik}

volume_up
1. Sport

Przykłady użycia - "take-off" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI mean to be able to take off from your home, you'd have to be extremely quiet.
Musielibyście być naprawdę bardzo cisi, gdybyście startowali spod domu.
EnglishThe black market will take off, smuggling will flourish and the prices of birds will rise.
Pojawi się czarny rynek, zacznie kwitnąć przemyt, a ceny ptaków pójdą w górę.
EnglishThat is very important in order for us to know which aeroplanes can take off and when.
Jest dla nas bardzo istotne, abyśmy wiedzieli, które samoloty mogą wystartować i kiedy.
EnglishHowever, in terms of cohesion policy, we cannot afford to take any time off.
W polityce spójności nie możemy sobie jednak pozwolić na zawieszenie.
EnglishPlanning when to take Bondenza with peel-off stickers for your personal calendar 1.
Jak zaplanować przyjmowanie leku Bondenza za pomocą zdzieranych nalepek w osobistym kalendarzu.
EnglishEither the process will really take off, or it will be bogged down forever.
Albo ten proces naprawdę ruszy z miejsca, albo ugrzęźnie na zawsze.
EnglishHis response to a TV station critical of his rule was simply to take it off the air.
Jego odpowiedzią na krytykę jego rządów przez stację telewizyjną było zwyczajnie jej zamknięcie.
EnglishI was still interested in this question of how do you take bandages off burn patients.
Ciągle interesował mnie najlepszy sposób zdejmowania opatrunków.
EnglishTake the meeting off, and have peace of mind that you can come back to me.
Zdejmij z siebie spotkanie, i wiedz, że możesz do niego wrócić.
EnglishI mean, I couldn't take your phones off you if I wanted to.
Mam na myśli to, że nie pozwolilibyście na to, abym zabrał wam wasze telefony.
EnglishI'm going to take off some of that weight, and I'm going to buy a Hummer that's 11 miles per gallon."
Zrezygunję z tego ciężaru i kupię Hummera, który osiąga 18 km na pięć litrów.
EnglishWe have to see if we can get real take-off on fighting poverty.
Musimy zobaczyć, czy jesteśmy w stanie zrobić prawdziwy krok naprzód w walce z ubóstwem.
EnglishI believe that this Parliament should not take its eye off the ball.
Wierzę, że Parlament tej kadencji powinien trzymać rękę na pulsie.
EnglishIf not, take it off and put a new patch on a new spot.
W przeciwnym wypadku nale y odklei plaster, a nast pnie naklei nowy, w inne miejsce.
EnglishThis report makes this patently clear and I take my hat off to it for doing so.
Wszystkie te aspekty wyraźnie wyjaśniono w omawianym sprawozdaniu i za to chylę czoło przed sprawozdawczynią.
EnglishAnd we got so overheated in the chase that we had to take off that fur coat and throw it away.
I tak zgrzaliśmy się w tym pościgu, że musieliśmy zrzucić futra.
EnglishSo the bullet point -- sorry, I never do a suit, so I knew that I was going to take this off.
A, co najważniejsze -- przepraszam, nigdy nie noszę garnituru, wiedziałem, że będę musiał to zdjąć.
EnglishAnd I take one of you, or I take someone off the street, and I test them for the disease in question.
Wybieram kogoś stąd i kogoś z ulicy i sprawdzam za pomocą tego testu.
EnglishTake the needle off the pen using the outer needle cap, and discard
Odłączyć igłę od wstrzykiwacza, używając zewnętrznej osłonki
EnglishThen take the cap off and put it back on again, lining up the 0 next to the dosage indicator.
Nast pnie zdj nasadk i zało y j w taki sposób, aby 0 znajdowało si naprzeciwko wska nika wyboru dawki.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "take-off"

take rzeczownik
off przyimek
Polish
off przymiotnik
off przysłówek
off rzeczownik
Polish
to go off czasownik
to rip off czasownik
to throw off czasownik