"to take notice of" po polsku

EN

"to take notice of" - polskie tłumaczenie

EN

to take notice of {czasownik}

volume_up
1. "sb/sth"
to take notice of

Przykłady użycia - "to take notice of" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd I hope that it helped readers to take notice of this problem of 100 million sharks.
Wierzę, że pomogło to czytelnikom zauważyć, że problem ten dotyka 100 milionów rekinów.
EnglishIs it going to take notice of them or are these opinions simply going to be thrown in the bin?
Czy zamierza je uwzględnić, czy opinie te zostaną po prostu wyrzucone do kosza?
EnglishThe scandal has made the European authorities sit up and take notice.
Ten skandal sprawił, że władze europejskie zaczęły się zastanawiać.
EnglishThis is why we must take notice, and why we should improve these circumstances in particular.
Dlatego też musimy zwracać na to uwagę i powinniśmy tutaj szczególnie poprawić tę sytuację.
EnglishMost world leaders didn't take notice, and those that did thought this was just "Buddhist economics."
Wielu światowych przywódców nie zwrócili uwagi, inni uznali to za "buddyjską ekonomię".
EnglishWe must take notice of what our citizens are saying to us.
Musimy wziąć pod uwagę to, co mówią nam obywatele.
English(FI) Mr President, I supported Amendment 43, which urged everyone to take notice of the recent climate scandals.
(FI) Panie przewodniczący! Poparłam poprawkę 43, w której wezwano wszystkich do odnotowania niedawnych skandali związanych z klimatem.
EnglishThe third one is take notice.
EnglishIt is recommended to take notice of the product information of eradication therapy products for their use during pregnancy and lactation.
Zaleca się zwrócenie uwagi na informacje dotyczące używania środka do terapii eradykacyjnej w okresie ciąży i karmienia piersią.
EnglishIn combination therapy with ribavirin, take notice of the respective informing texts of ribavirin containing medicinal products.
W przypadku skojarzonego leczenia z rybawiryną należy zapoznać się z odpowiednimi tekstami informacyjnymi o lekach zawierających rybawirynę.
EnglishIn combination therapy with ribavirin, take notice of the respective informing texts of ribavirin containing medicinal products.
Podczas stosowania leczenia skojarzonego z rybawiryną należy zapoznać się z odpowiednią informacją o produkcie leczniczym zawierającym rybawirynę.
EnglishWe are worried that the young lawyers praised the assassin, but we also take notice that an overwhelming majority of Pakistani society has condemned this murder.
Niepokoi nas to, że młodzi prawnicy pochwalają zabójcę, zauważamy też jednak, że przytłaczająca większość społeczeństwa pakistańskiego potępia to morderstwo.
EnglishThere is a strong desire for the Commission to take notice of the fact that we support solutions which will allow the printed press to overcome the difficulties it currently faces.
Od Komisji oczekuje się uwzględnienia faktu, że popieramy rozwiązania umożliwiające prasie drukowanej pokonanie trudności, z którymi się dziś boryka.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take notice of"

of przyimek
Polish
take rzeczownik
notice rzeczownik
to take no notice of czasownik