"take it or leave it" po polsku

EN

"take it or leave it" - polskie tłumaczenie

EN

take it or leave it

volume_up
1. potoczny
take it or leave it
take it or leave it
take it or leave it
volume_up
możesz się zgodzić lub nie (już powiedziałem ostatnie słowo)

Przykłady użycia - "take it or leave it" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAt their request, the new directive enables them to take 14 weeks' leave.
Spełniając ich żądania, nowa dyrektywa umożliwia im 14-tygodniową przerwę w działalności zawodowej.
EnglishWith regard to age, it is absurd to wish fathers to take the same leave as that of pregnant women.
Jeżeli chodzi o kwestię wieku, absurdalne jest domaganie się, by ojcowie korzystali z takiego samego urlopu, jak kobiety w ciąży.
EnglishWhen did the randoms -- when did the friends take off and leave the randoms, and [when did] their curve start shifting?
Kiedy.. ~~~ Kiedy przyjaciele odbiegają, i zostawiają losowych wybrańców i kiedy ich krzywa zaczyna się przesuwać?
EnglishIf you forget to take your tablet, leave out that dose completely and take the next tablet at the usual time.
Jeżeli pacjent zapomni przyjąć tabletkę, powinien pominąć tę dawkę zupełnie i przyjąć następną tabletkę o zwykłej ustalonej porze.
Englishtake it or leave it
EnglishThat is why whereas, today, we are agreeing on three points, we actually need to agree on one thing, here, together: whether to take it or leave it.
Z tego względu dzisiaj, gdy uzgadniamy trzy punkty, w rzeczywistości musimy uzgodnić jedną rzecz: decydować się na to, czy też nie.
EnglishWorkers who take their maternity leave must receive their full salary, which is 100% of their salary in the last month they worked or the average of their monthly salaries.
Pracownice korzystające z urlopów macierzyńskich muszą otrzymywać 100 % swojego wynagrodzenia z ostatniego miesiąca pracy lub średniej ich miesięcznych wynagrodzeń.