"to take hold of" po polsku

EN

"to take hold of" - polskie tłumaczenie

PL
EN

to take hold of {czasownik}

volume_up
to take hold of

Przykłady użycia - "to take hold of" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThat it might take hold of the ends of the earth, And the wicked be shaken out of it?
Aby ogarnęła kończyny ziemi, a iżby byli z niej wyrzuceni niepobożni.
EnglishWe ought to lead the way and should not allow European vanity to take hold.
Musimy być liderami i nie pozwolić zwyciężyć próżności europejskiej.
EnglishBut thou art full of the judgment of the wicked: Judgment and justice take hold [on thee].
Aleś ty sąd niepobożnego zasłużył, przetoż prawo i sąd będą cię trzymać.
EnglishWhat can we do, through better coordination, to ensure that corruption does not take hold over these systems?
Co możemy zrobić, aby poprzez lepszą koordynację zapobiec rozprzestrzenianiu się korupcji?
EnglishHer feet go down to death; Her steps take hold on Sheol;
Nogi jej zstępują do śmierci, a do piekła chód jej prowadzi.
EnglishTake hold of shield and buckler, And stand up for my help.
Porwij pukierz i tarczę, a powstań na ratunek mój.
Englishshall not sorrows take hold of thee, as of a woman in travail?
Boś ich ty nauczyła, aby byli nad tobą książętami przednimi; izali cię boleści nie ogarną, jako niewiastę rodzącą?
EnglishTake hold of the stem and snap off away from you.
Uchwycić szyjkę ampułki i odłamać ją ruchem “ od siebie ”.
EnglishOr else let him take hold of my strength, that he may make peace with me; [yea], let him make peace with me.
Izali kto ujmie siłę moję, aby uczynił pokój zemną?
EnglishAnd they were not able to take hold of the saying before the people: and they marvelled at his answer, and held their peace.
I nie mogli go podchwycić w mowie jego przed ludem, a zadziwiwszy się odpowiedzi jego, umilknęli.
EnglishIrrationally enough, the Chinese Government does not take hold of this helping hand, but strikes it down repressively.
Jednak w irracjonalny sposób rząd chiński nie przyjmuje tej pomocnej dłoni, ale odtrąca ją stosując represje.
EnglishIt is good that thou shouldest take hold of this; yea, also from that withdraw not thy hand: for he that feareth God shall come forth from them all.
Dobra jest, abyś się owego trzymał, a tego się nie puszczał; kto się boi Boga, uchodzi tego wszystkiego.
EnglishIf I whet my glittering sword, And my hand take hold on judgment; I will render vengeance to mine adversaries, And will recompense them that hate me.
Jeźli zaostrzę błyszczący się miecz swój, i porwie sąd ręka moja, oddam pomstę nieprzyjaciołom moim, i tym, którzy mię nienawidzą, nagrodzę.
EnglishWhen a man shall take hold of his brother in the house of his father, [saying], Thou hast clothing, be thou our ruler, and let this ruin be under thy hand;
A gdy się uchwyci każdy brata swego z domu ojca swego, i rzecze: Masz odzienie, bądźże książęciem naszym, a upadek ten zatrzymaj ręką swą:
EnglishAnd they watched him, and sent forth spies, who feigned themselves to be righteous, that they might take hold of his speech, so as to deliver him up to the rule and to the authority of the governor.
A tak podstrzegając go, posłali szpiegi, którzy zmyślali, jakoby byli sprawiedliwymi, aby go podchwycili w mowie jego, a potem aby go podali zwierzchności i w moc starościną.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take hold of"

of przyimek
Polish
hold rzeczownik
take rzeczownik
to get hold of czasownik