"to take for granted" po polsku

EN

"to take for granted" - polskie tłumaczenie

EN

to take for granted {czasownik}

volume_up
uważać za rzecz oczywistą
to take for granted
volume_up
brać coś za pewnik {czas. ndk} [pot.]

Przykłady użycia - "to take for granted" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe little things in life, sometimes that we forget about, like pollination, that we take for granted.
Są w życiu małe rzeczy, o których czasem zapominamy, jak zapylanie - nie doceniamy ich.
EnglishWe want a world in which every child, just like you guys, can take for granted a polio-free world.
Chcemy świata, w którym każde dziecko, tak ja wy, może uznać za pewnik świat wolny od wirusa polio.
EnglishThat is not something we can take for granted when there is a debate that includes the discharge of the Council.
Nie zawsze możemy jej oczekiwać, omawiając absolutorium dla Rady.
EnglishMany things that we take for granted in Europe can get you killed in Iran.
Wiele spraw, które w Europie uznajemy za oczywiste, może stać się powodem, dla którego w Iranie ktoś zostanie pozbawiony życia.
EnglishUsing Finnish (or any other) euro coin to buy a Madrid metro ticket is something we take for granted.
Za rzecz normalną uważa się płacenie fińskimi (lub jakimikolwiek innymi) monetami euro za bilet do metra w Madrycie.
EnglishMr Liu wants nothing more for China than those basic freedoms and civil rights that we take for granted.
Pan Liu chce jedynie wywalczyć dla Chin podstawowe wolności i prawa obywatelskie, które my uznajemy za oczywiste.
EnglishThat there are ideas that all of us are enthralled to, which we simply take for granted as the natural order of things, the way things are.
Jesteśmy niewolnikami idei, które uznajemy za oczywiste, za naturalne i niezmienne.
EnglishIt's very hard to know, by the way, what it is you take for granted.
EnglishThat is something we men take for granted, not so women, even in Central European societies, not by a long shot.
Dla mężczyzn jest to rzecz oczywista, ale bynajmniej nie dla kobiet - i to nawet w społeczeństwach Europy Środkowej.
EnglishWithout their energy and motivation we would not be living in the sphere of peace and stability that we take for granted.
Bez ich energii i motywacji nie mieszkalibyśmy w oazie pokoju i stabilności, która jest dla nas czymś normalnym.
EnglishOne thing he was thinking of is something that most of us take for granted today, but in his day it wasn't taken for granted.
Jedna z rzeczy którą miał na myśli jest coś, co obecnie bierzemy za pewnik, ale w jego czasach pewne nie było.
EnglishOne hundred years ago, the fight was about women's right to vote, among other things - something that we take for granted today.
Sto lat temu walka toczyła się między innymi o prawo kobiet do głosowania - coś, co dziś uważamy za oczywiste.
EnglishThat's not what I think you take for granted, I'm sure you're familiar with that already.
To nie jedno z przekonań. ~~~ Bo to już wiedzieliście.
EnglishOf the five senses, vision is the one that I appreciate the most, and it's the one that I can least take for granted.
Z pięciu zmysłów najbardziej cenię wzrok, Z pięciu zmysłów najbardziej cenię wzrok, ale też najbardziej obawiam się jego utraty.
EnglishSo these black boxes that we live with and take for granted are actually complex things made by other people and you can understand them.
Te czarne skrzynki, które uważamy za coś oczywistego, są obiektami złożonymi, ale stworzonymi przez innych ludzi i można je zrozumieć.
EnglishThis is excellent because it is the same system which has been in place for decades for foods and which we take for granted.
To doskonałe rozwiązanie, ponieważ jest to ten sam system, który istnieje od dziesiątek lat w odniesieniu do żywności, a który uznajemy za oczywisty.
Englishto take for granted
EnglishBut if we have no connection whatsoever with the worlds beyond the one we take for granted, then we too run the risk of drying up inside.
Jeżeli jednak nie mamy jakiegokolwiek połączenia ze światami poza tym, który uważamy za oczywisty, my również ryzykujemy wysychanie od wewnątrz.
EnglishThe people who manage our woodlands are paid little or nothing for providing these hidden functions which many people take for granted.
Ludzie zarządzający naszymi lasami otrzymują niewielką bądź żadną zapłatę za wykonywanie tych niewidocznych zadań, które wiele osób uznaje za pewnik.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take for granted"

granted wykrzyknik
Polish
granted spójnik
take rzeczownik
for spójnik
for przyimek
for