"to take fingerprints" po polsku

EN

"to take fingerprints" - polskie tłumaczenie

EN

to take fingerprints {czasownik}

volume_up
to take fingerprints
wziąć odciski palców

Przykłady użycia - "to take fingerprints" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHowever, I am not as pleased about the fact that we cannot take fingerprints from children from the age of six upwards.
Nie cieszy mnie jednak, że nie możemy pobierać odcisków palców dzieci, począwszy od szóstego roku życia.
EnglishCompared to the Commission's and Council's option to take the fingerprints of children as young as six, this is a step forward.
W porównaniu z wariantem Komisji i Rady, przewidującym pobieranie odcisków palców już od dzieci w wieku sześciu lat, to krok naprzód.
Englishto take fingerprints
EnglishWhy, for example, should the Italian Government not take the fingerprints of illegal immigrants if this is the only means of identifying them?
Dlaczego, na przykład, rząd włoski ma nie pobierać odcisków palców od nielegalnych imigrantów, jeśli jest to jedyny sposób ich identyfikacji?
EnglishThe newly created rules require EU embassies and representations to take fingerprints and photos of applicants in future.
Nowo opracowane przepisy nakładają na ambasady i przedstawicielstwa UE obowiązek pobierania odcisków palców oraz zdjęć od osób, które będą w przyszłości ubiegały się o wizy.
EnglishWe would have been happy to support the Commission proposal to take the fingerprints of children from the age of six years upwards, in order to prevent the risk of people trafficking.
Bardzo ucieszyłoby nas poparcie wniosku Komisji, by pobierać odciski palców od dzieci od szóstego roku życia wzwyż, gdyż zapobiegałoby to zagrożeniu handlem ludźmi.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take fingerprints"

take rzeczownik
take it or leave it
take care wykrzyknik
take a pew
take up the gauntlet czasownik
take your time
take your pick
Polish