EN

take-down {rzeczownik}

volume_up
2. Sport
take-down (też: takedown)

Przykłady użycia - "take-down" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe European Parliament urges the Commission to take a top-down approach.
Parlament Europejski nakłania Komisję Europejską do przyjęcia odgórnego podejścia.
EnglishThey would take a ship down to Panama, across the isthmus, and then take another ship north.
Wsiadali na statek do Panamy, przez cieśninę, a potem na następny statek na północ.
EnglishSo I'd love to talk to you all, and invite you to come down and take a closer look.
Chętnie o tym z wami porozmawiam i zapraszam do przyjścia i dokładniejszego przyjrzenia się.
English-enabled Leviathan Force that says, "You want me to take that guy down?
Mamy za to amerykańskie Oddziały Lewiatana: "Chcesz, żebym załatwił tego kolesia?
EnglishAnd he says, "And did you take the shortcut down Inverleith Row to get here to the infirmary?"
A on mówi: "I wybrała pani skrót przez Inverleith Row by dostać się do tej lecznicy"?
EnglishThen take, sixth, the knock-down argument: what has any of this to do with the European Union?
I po szóste, weźmy ostateczny argument: co to wszystko ma wspólnego z Unią Europejską?
EnglishI usually have to just like try to calm down and take a deep breath.
Zazwyczaj wystarczy spróbować się uspokoić i wziąć głęboki oddech.
EnglishI think that it is vital to ensure that the policy as a whole does not take a top-down approach.
Myślę, że zasadnicze znaczenie ma zapewnienie, aby polityka jako całość nie przyjmowała podejścia odgórnego.
EnglishThis is something that we really should not take lying down, and this report aims to change things.
Jest to sprawa, której naprawdę nie powinniśmy odkładać, a to sprawozdanie ma na celu zmienić ten stan rzeczy.
EnglishThe local police don't act, or if they do, there's not enough evidence, or for some reason we can't take them down.
Lokalna policja nic nie robi, albo nie ma dowodów albo coś innego.
EnglishI would ask those displaying them to now take them down.
Proszę, aby ci, którzy je prezentują, usunęli je.
EnglishOn the other hand, there are a lot of things that drive me down, take the emotional level down, and you've got to recover from those.
Z drugiej strony, wiele rzeczy mnie zniechęca, studzi emocje. ~~~ Musisz z tego wybrnąć.
EnglishAll right, take us down to the cannon floor.
W porządku, przesuńmy ten pokój na pozycję celowania.
EnglishWe got one, two guys take down the car.
EnglishIt's not anymore, but I found a retired geology professor to take me down, and he said, "Okay, I'll let you have some water from the mine."
Już nie jest. ~~~ Emerytowany profesor geologii zaprowadził mnie wgłąb i pozwolił zabrać z kopalni trochę wody.
EnglishSometimes, you may not be able to get in touch with a site's webmaster, or they may refuse to take down the content in question.
Czasami kontakt z webmasterem witryny może być niemożliwy lub webmaster nie zgodzi się na usunięcie kwestionowanej zawartości.
EnglishCanada is now considering the introduction of visas for other countries, for example, Hungary, and we cannot take this lying down.
Kanada rozważa obecnie możliwość wprowadzenia wiz dla innych państw, na przykład dla Węgier, i nie możemy się na to tak po prostu zgodzić.
EnglishThere is nobody we can't take down.
Englishand Zabad his son, and Shuthelah his son, and Ezer, and Elead, whom the men of Gath that were born in the land slew, because they came down to take away their cattle.
I Zabad syn jego, i Sutala syn jego, i Eser, i Elad.
Englishto take sb down a peg

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "take-down"

take rzeczownik
down przysłówek
down przymiotnik
down rzeczownik
to lay down czasownik