"to take delight" po polsku

EN

"to take delight" - polskie tłumaczenie

EN

to take delight {czasownik}

volume_up
1. "in sth"
to take delight (też: to relish, to revel, to take great delight)
volume_up
rozkoszować się {czas. zwr.} (czymś)

Przykłady użycia - "to take delight" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI hate, I despise your feasts, and I will take no delight in your solemn assemblies.
Mam w nienawiści i odrzuciłem uroczyste święta wasze, ani się kocham w ofiarach zgromadzenia waszego.
EnglishIt's as if there's some schadenfreude there, that we actually take delight in people getting things wrong, so that we can then moan and groan and bitch at them.
Jakby była tam jakaś złośliwa radość, jakbyśmy cieszyli się, że ludzie robią coś źle, bo wtedy możemy na nich narzekać, jęczeć i marudzić.
English. - Mr President, in Britain, the first day of April is called April Fool's Day and people take great delight in fooling one another.
w imieniu grupy EFD - Panie Przewodniczący! W Wielkiej Brytanii pierwszy dzień kwietnia nazywa się prima aprilis i wtedy ludzie z wielką przyjemnością oszukują się nawzajem.
EnglishI just wish some of the sceptics would not take such delight in putting forward proposals to delay action, proposals which might end up costing the lives of millions.
Chciałbym jedynie, aby niektórzy sceptycy nie czerpali takiej przyjemności z przedkładania propozycji opóźniających działania, propozycji, które mogą kosztować życie milionów osób.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take delight"

delight rzeczownik
take rzeczownik
take it or leave it
to delight czasownik
take care wykrzyknik
take a pew
take up the gauntlet czasownik
to take great delight czasownik