"to take control" po polsku

EN

"to take control" - polskie tłumaczenie

EN to take control
volume_up
{czasownik}

to take control (też: to take over control)
If you're listening consciously, you can take control of the sound around you.
Jeśli słuchacie świadomie, możecie przejąć kontrolę nad dźwiękiem wokół Was.
Europe needs to take control of this situation instead of just letting it happen.
Europa musi przejąć kontrolę nad tą sytuacją, zamiast po prostu pozwalać na jej rozwój.
Mr Šemeta, you need to take control in this area and you will have our support for doing so.
Musi pan przejąć kontrolę w tej dziedzinie i może pan liczyć na nasze wsparcie w tym zakresie.

Przykłady użycia - "to take control" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIf you're listening consciously, you can take control of the sound around you.
Jeśli słuchacie świadomie, możecie przejąć kontrolę nad dźwiękiem wokół Was.
EnglishI hope very much for the Belarusian people that they take control of their own destiny.
Mam ogromną nadzieję, że białoruskie społeczeństwo weźmie swój los w swoje ręce.
EnglishEurope needs to take control of this situation instead of just letting it happen.
Europa musi przejąć kontrolę nad tą sytuacją, zamiast po prostu pozwalać na jej rozwój.
EnglishThe alternative would be to take over control of the country, and no one wants that.
Inną możliwością byłoby przejęcie kontroli nad Haiti, czego nikt nie chce.
EnglishSome hackers may even take administrative control over a hacked site.
Niekiedy hakerzy mogą przejąć również administracyjną kontrolę nad zaatakowaną witryną.
EnglishFor the environment, this is a lost opportunity to take control of the emissions from cars.
Dla środowiska naturalnego to utracona szansa rozciągnięcia kontroli nad emisjami z samochodów.
EnglishMr Šemeta, you need to take control in this area and you will have our support for doing so.
Musi pan przejąć kontrolę w tej dziedzinie i może pan liczyć na nasze wsparcie w tym zakresie.
EnglishSo please help us on this one and try to make not only health a little bit better, but take control of it.
Pomóżcie nam, proszę, nie tylko dbając o zdrowie, ~~~ ale też przejmując kontrolę.
EnglishWe believe that it would be extremely negligent not to take certain control mechanisms into consideration.
Myślę, że nieuwzględnienie pewnych mechanizmów kontroli byłoby ogromnym zaniedbaniem.
EnglishIt's up to us as individuals to take control and responsibility for the type of lives that we want to lead.
To do nas, jednostek, należy wybór drogi życia i odpowiedzialność za nią.
EnglishBut I will let a kid with no license take over control of my vehicle system.
EnglishAnd then by moving through the water it’s able to take that control.
I poruszając się w wodzie da się go kontrolować.
EnglishAs far as I am concerned, it is crucial that this control should take place before the export is effected.
Jeżeli o mnie chodzi, uważam że konieczne jest, by kontrola ta odbywała się przed dokonaniem wywozu.
EnglishHow would he propose that we take control here, ensuring that the wrong people do not make a fat profit?
Jaka jest jego propozycja w zakresie przejęcia kontroli, by zapewnić, że nie skorzystają z niego niewłaściwe osoby?
English. - (PL) This document is yet another attempt by the majority to take over control at the cost of the minority.
na piśmie. - Ten dokument jest kolejną próbą zawłaszczenia władzy przez większość kosztem mniejszości.
EnglishFarmers become ever more dependent on monopolisation and the multinationals take control of agriculture.
Rolnicy nigdy nie byli tak bardzo zależni od monopolizacji rynku i wielkich koncernów sprawujących kontrolę nad rynkiem.
EnglishThis agreement must, of course, guarantee that these countries will be able to take control of their development policy.
Umowa ta musi oczywiście gwarantować, że te kraje będą zdolne objąć kontrolę nad swoją polityką rozwojową.
English. ~~~ You take control.
English(PL) Madam President, who will take control of the Arctic?
EnglishWell you have to take control over it.