EN

to take charge {czasownik}

volume_up

Przykłady użycia - "to take charge" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOur inability to take charge and say to all these people bringing their money, "Sit down."
Nasza niezdolność do przejęcia kontrolii powiedzenia ofiarodawcom: "Chwileczkę".
EnglishIt was the European Union which had to take charge of this whole issue.
To właśnie Unia Europejska musiała wziąć odpowiedzialność za całe przedsięwzięcie.
EnglishThe question is really whether Sebastian Nübling is going to take charge of a theatre himself one day.
Nie wiadomo, czy Nübling obejmie kiedyś stanowisko dyrektorskie w jakimś teatrze.
EnglishIt is important that we, as elected representatives, now take charge of the debate.
Jeżeli chodzi o tę debatę, istotnym jest, żebyśmy my, jako wybrani przedstawiciele, przejęli inicjatywę.
EnglishThis is the Africa where people want to take charge of their own futures and their own destinies.
W Afryce ludzie chcą mieć wpływ na ich własną przyszłość i los.
EnglishWe are grateful, but we know that we can take charge of our own destinies if we have the will to reform.
Doceniamy to, ale wiemy też, że jesteśmy w stanie zająć się swoim losem, jeżeli będziemy chcieli przeprowadzić reformy.
EnglishEurope must act as a pioneer and take charge of realistic, necessary measures on an international basis.
Europa musi przejąć rolę pioniera i wziąć odpowiedzialność za realistyczne, potrzebne działania na szczeblu międzynarodowym.
Englishto take charge of sth
Englishto take charge
EnglishEurope must take charge of this, and the European Union must focus its attention and efforts, including its economic efforts, in those areas that receive the most immigrants.
Europa musi nad tym zapanować, a Unia Europejska musi skupić swą uwagę i wysiłki, w tym wysiłki gospodarcze, na tych obszarach, które przyjmują największą liczbę imigrantów.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take charge"

take rzeczownik
charge rzeczownik
to charge czasownik