EN to take care
volume_up
{czasownik}

Take care not to touch the spike on the vial adapter.
Uważać, aby nie dotknąć końcówki łącznika.
Take care not to touch the end of the transfer needle.
Uważać, aby nie dotknąć końca igły.
Women taking Thelin should take care not to become pregnant, they need to use an effective contraception.
Kobiety stosujące preparat Thelin powinny uważać, aby nie zajść w ciążę; w tym celu powinny stosować skuteczny środek antykoncepcyjny.
to take care (też: to care, to look after, to see, to worry)
volume_up
dbać {czas. ndk}
I think that here we are required to actively take care of our citizens.
Uważam, że musimy aktywnie dbać o naszych obywateli.
At the same time, we have to continue to take care of our industries.
Równocześnie musimy dbać o nasz przemysł.
The Union must take care of its own security, but must also be active in the face of global challenges.
Unia musi dbać o własne bezpieczeństwo, ale także być aktywna w obliczu wyzwań globalnych.
to take care (też: to see, to worry)
volume_up
troszczyć się {czas. zwr.}
Members of the Community must take care of those people who could lose their jobs due to structural changes in advance and prepare for this appropriately.
Państwa członkowskie muszą troszczyć się o te osoby, które mogłyby stracić pracę ze względu na planowane zmiany strukturalne i powinny odpowiednio przygotować się na taką ewentualność.
to take care (też: to go about, to handle, to look after, to mind)
volume_up
zajmować się {czas. zwr.}
Women were to take care of the home, children and the elderly instead of working.
Od kobiet oczekuje się, że zamiast pracować zawodowo, powinny zajmować się domem, dziećmi i starszymi członkami rodziny.
The question is why the EU should take care of this, rather than the municipalities that organise education.
Pytanie tylko dlaczego zajmować się tym powinna UE a nie władze lokalne, które są odpowiedzialne za edukację.
We always think that robots will take care of us, and instead they designed these robots that are very, very needy.
Zawsze myślimy, że to roboty powinny zajmować się nami, a tutaj, dla odmiany, to roboty są w potrzebie.
to take care (też: to deal, to deal with, to go in for, to handle)
volume_up
zająć się {czas. zwr. dk}
That would be our task as the EU; NATO can take care of the military side.
To byłoby zadanie dla nas jako UE: NATO może zająć się stroną wojskową.
. - (FR) It is a known fact that Europe wants to take care of everything and be everywhere.
. - (FR) Doskonale wiadomo, że Europa chce zająć się wszystkim i być obecna wszędzie.
The EU has to take care and find a common spirit in developing all these regions in a balanced manner.
UE musi zająć się rozwijaniem wszystkich tych regionów w sposób wyważony i znaleźć w tym zakresie wspólnego ducha.

Synonimy (angielski) dla "take care":

take care

Przykłady użycia - "to take care" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThey take care of 20,000-odd people today in over 1,000 villages around Karnataka.
Zajmują się jakimiś 20 000 ludzi w ponad 1000 wiosek w całej prowincji Karnataka.
EnglishAs Europeans, we should take care to avoid leaving ourselves open to such accusations.
Jako Europejczycy powinniśmy zadbać, byśmy nie narażali się na takie oskarżenia.
EnglishReally do take care, therefore, when your intention is to reassure the markets.
Dlatego też dołóżcie większych starań, jeżeli macie zamiar uspokoić rynki.
EnglishYour doctor or nurse will take care that Ambirix is not given into a vein.
Lekarz albo pielęgniarka zadba, aby szczepionka nie została podana dożylnie.
EnglishIt is nevertheless very important to take care of these young people and the unemployed.
Niemniej jednak bardzo ważne jest, aby zadbać o tych młodych ludzi i bezrobotnych.
EnglishWe must take care to ensure that the term 'reasonable' does not put patients' needs at risk.
Musimy zadbać o gwarancję, by zwrot "rozsądny” nie zagroził potrzebom pacjentów.
EnglishHowever, we really must take care not to mix up two different things here.
Jednakże musimy naprawdę zwrócić uwagę na to, by nie mieszać tutaj dwóch różnych spraw.
EnglishTake special care with Fendrix Tell your doctor if you have any known allergies.
Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli u pacjenta stwierdzono alergie.
Englishblood clotting (thrombotic vascular events) (see section “ Take special care with Abseamed”).
wykrzepianie krwi (zakrzepowe zdarzenia naczyniowe) (patrz punkt „ Kiedy zachować
EnglishYou may care to take the vote on amendment 21 by the IND/DEM Group again.
Być może powinna pani powtórzyć głosowanie nad poprawką 21 złożoną przez grupę IND/DEM.
Englishif you have a severe liver disease (see “ Take special care”, “ Using other medicines” and
jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby (patrz „ Kiedy zachować szczególną
EnglishAnd he was like, "You know, if you get into trouble, give us a call -- we'll take care of it."
Powiedział:"Jeśli będziesz w tarapatach, zadzwoń do nas -- my się nimi zajmiemy".
EnglishMr Vigenin, if you care to take the floor, I will allow you to do so briefly.
Panie Pośle Vigenin, jeżeli chce Pan zabrać głos, to dam Panu szansę powiedzenia kilku słów.
EnglishThat would be our task as the EU; NATO can take care of the military side.
To byłoby zadanie dla nas jako UE: NATO może zająć się stroną wojskową.
Englishblood clotting (thrombotic vascular events) (see section “ Take special care with Epoetin alfa
wykrzepianie krwi (zakrzepowe zdarzenia naczyniowe) (patrz punkt „ Kiedy zachować
EnglishTogether, we must also take care of freedom, security and full employment.
Razem musimy też zadbać o wolność, bezpieczeństwo i pełne zatrudnienie.
EnglishPlease also see information about this in section “Take special care with Icandra”.
rodzajowi badania wymagającego wstrzyknięcia środka kontrastowego).
EnglishPlease also see information about this in section “Take special care with Zomarist”.
rodzajowi badania wymagającego wstrzyknięcia środka kontrastowego).
EnglishMoreover, it is high time for the EU to also take care of radio frequency identification (RFID).
Ponadto nadszedł czas, aby UE zajęła się również identyfikacją radiową (RFID).
EnglishIn any case, this is what I must now focus on and, Mr Mitchell, I will take great care in doing so.
Na tym muszę się teraz skupić, panie Mitchell i postaram się, aby tak się stało.