"to take board" po polsku

EN

"to take board" - polskie tłumaczenie

EN

to take board {czasownik}

volume_up
to take board

Przykłady użycia - "to take board" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI am pleased that there have been critical comments, some of which we can take on board.
Cieszę się, że pojawiły się uwagi krytyczne, a niektóre z nich możemy uwzględnić.
EnglishI hope the Commissioner for budgets here will take on board this particular point.
Mam nadzieję, że obecny tu komisarz ds. budżetu przyjrzy się tej kwestii.
EnglishI very much look forward to the coming debate and I will take your views on board.
Cieszy mnie ta debata i będę uważnie przysłuchiwał się wyrażanym przez Państwa opiniom.
EnglishI hope that you will take our proposals seriously and will actually take them on board.
Mam nadzieję, że potraktuje pan nasze propozycje poważnie i rzeczywiście je uwzględni.
EnglishWe will, for the time being, take on board what you said about matters of State aid rules.
Na razie zajmiemy się tym, co pan powiedział na temat zasad pomocy państwa.
EnglishI will now take the report on board and I thank you for its contents.
Zajmę się teraz przedmiotowym sprawozdanie. Dziękuję za zawartą w nim treść.
EnglishRestrictions imposed by the EU on liquids that passengers can take on board aeroplanes (vote)
Bezpieczeństwo lotnictwa (wnoszenie płynów na pokład statku powietrznego) (głosowanie)
EnglishWe believe there are good reasons to take Parliament's opinion on board.
Uważamy, iż są zasadne powody, dla których warto wziąć pod uwagę punkt widzenia Parlamentu.
EnglishWe have a moral responsibility and we are prepared to take it on board.
Ciąży na nas moralna odpowiedzialność i jesteśmy na nią przygotowani.
EnglishWe have tried to take on board the concerns expressed in the European Parliament resolutions.
Staraliśmy się uwzględnić zastrzeżenia wyrażone w rezolucjach Parlamentu Europejskiego.
EnglishI think that is a very important point that we should take on board.
Moim zdaniem jest to bardzo ważna sprawa, którą powinniśmy się zająć.
EnglishWe have to take on board the arguments of the sceptics and we have to challenge them.
Musimy uwzględnić argumenty sceptyków i przeciwstawić się im.
EnglishI think we also need to take on board that they come with their own culture, tradition and languages.
Musimy również pamiętać, że te osoby mają własną kulturę, tradycję, język.
EnglishCelebrating this year is a good time to take that on board.
Obchody tego roku to odpowiedni moment, by zacząć podążać w tym kierunku.
EnglishTake on board also the civil society movement, NGOs and community leaders.
Proszę uwzględnić również ruch ludności cywilnej, organizacje pozarządowe oraz przywódców społeczności.
EnglishI hear all your concerns and I will try to take them all on board.
Wysłuchałam państwa obaw i postaram się je wszystkie uwzględnić.
EnglishWill they take on board Parliament's rewording or will they take a different approach?
Czy Rada uwzględni propozycję przeredagowania przygotowaną przez Parlament, czy też przyjmie inne podejście?
EnglishSo this global aspect is very important to take on board.
Zatem uwzględnienie tego aspektu globalnego jest niezwykle istotne.
EnglishIt is a detailed text which represents a serious effort to take on board the Commission's recommendations.
To szczegółowy tekst odzwierciedlający poważne wysiłki na rzecz realizacji zaleceń Komisji.
EnglishMoreover, it is crucial that Member States understand how important it is and take this on board.
Co więcej, bardzo ważne jest, aby państwa członkowskie rozumiały jak jest istotny i dyskutowały o nim.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take board"

take rzeczownik
board rzeczownik
board przymiotnik
Polish
to board czasownik
drawing board rzeczownik
full board rzeczownik