"to take an interest" po polsku

EN

"to take an interest" - polskie tłumaczenie

EN

to take an interest {czasownik}

volume_up
to take an interest (też: to interest)
interesować się czymś

Przykłady użycia - "to take an interest" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI would ask all my fellow Members to also take an interest in this topic.
Zwracam się do wszystkich koleżanek i kolegów posłów o zainteresowanie się tą sprawą.
EnglishThis is why we take great interest in the internal political developments in Russia.
To dlatego bardzo interesuje nasz rozwój sytuacji politycznej w Rosji.
EnglishThere are governments which take no interest in certain sections of their population and which refuse to tackle their problems.
Są rządy w ogóle nie zainteresowane pewnymi grupami ludności odmawiające zajęcia się ich problemami.
EnglishOur interest in this subject is clear: we have to take an interest in something that, as the European Union, we pay for.
Nasze zainteresowanie tym tematem jest oczywiste: musimy się interesować czymś, na co jako Unia Europejska dajemy pieniądze.
EnglishHe ought to take an interest in the measures for access to professional life, social rights and options for social integration.
Powinien on zainteresować się środkami umożliwiającymi dostęp do kariery zawodowej, praw społecznych o opcji reintegracji społecznej.
Englishto take an interest in sth
EnglishI must say in passing that, over the last few months, we have obtained the overwhelming support of all the organisations that take an interest in these matters.
Muszę mimochodem wspomnieć, że w ciągu kilku ostatnich miesięcy uzyskaliśmy przeważające poparcie wszystkich zainteresowanych przedmiotową kwestią organizacji.
EnglishI know that the Commission is beginning to take an interest in this issue once again, but I strongly urge Commissioner Almunia and Commissioner Šemeta to tackle this problem.
Wiem, że Komisja zaczyna się ponownie interesować tą sprawą, ale zdecydowanie nakłaniam komisarza Almunię i komisarza Šemetę, by zajęli się tym problemem.
EnglishThe European Union joined the race for Central Asia with very hesitant steps and was late to take an interest in the region, following behind Russia, China and the USA.
Unia Europejska niezdecydowanie przyłączyła się do wyścigu w stronę Azji Środkowej i późno zainteresowała się tym regionem - znacznie później niż Rosja, Chiny i USA.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take an interest"

interest rzeczownik
take rzeczownik