"to take advice" po polsku

EN

"to take advice" - polskie tłumaczenie

EN

to take advice {czasownik}

volume_up
to take advice
to take advice

Przykłady użycia - "to take advice" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishDon't stop Telzir without advice Take Telzir for as long as your doctor recommends.
Przerwanie stosowania leku Telzir Należy przyjmować lek Telzir tak długo jak zaleci lekarz.
EnglishDon't stop Telzir without advice Take Telzir for as long as your doctor recommends.
Przerwanie stosowania leku Telzir Należy przyjmować lek Telzir tak długo, jak zalecił lekarz.
EnglishI borrow my friends' children, so (Laughter) take all this advice with a grain of salt.
Pożyczam dzieci od znajomych, więc... ~~~ (Śmiech) Traktujcie moje uwagi z przymrużeniem oka.
EnglishI finally decided it was time to take my doctor's advice.
W końcu zdecydowałam, że najwyższa pora skorzystać z rady lekarza.
EnglishTake my advice and go out to the country until this is over.
Posłuchaj mojej radę i wyjedź z kraju, aż to ucichnie.
EnglishBiomimicry is a new discipline that tries to learn from those geniuses, and take advice from them, design advice.
Biomimetyka jest nową dyscypliną, która uczy się od tych geniuszy i korzysta z ich porad w kwestii projektowania.
EnglishDon't stop taking Lamictal without advice Take Lamictal for as long as your doctor recommends.
Nie należy przerywać stosowania leku Lamictal, jeżeli nie zaleci tego lekarz Lek Lamictal należy stosować tak długo, jak zaleci to lekarz.
EnglishI would suggest that the Greek Government take advice from the Latvian Government on how such decisions may be made.
Chciałbym zasugerować, aby rząd grecki wziął przykład z rządu łotewskiego, w jaki sposób można podejmować takie decyzje.
Englishto take sb’s advice
Englishto take sb’s advice
Englishto take sb’s advice
EnglishFor your child's best protection, it is necessary to take the doctor's advice about when to return for additional doses of Synagis.
Aby zapewnić dziecku jak najlepszą ochronę przed zakażeniem, należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza dotyczącymi ponownej wizyty w celu podania dziecku kolejnych dawek leku Synagis.
English. - I am opposed to extremism in any form, but I do not accept that the British people must take advice from the EU on this - or indeed on any other matter.
na piśmie. - Sprzeciwiam się ekstremizmowi pod wszelkimi jego postaciami, ale nie akceptuję faktu, że Brytyjczycy zmuszeni są radzić się UE w tej i wszelkiej innej sprawie.
EnglishAnd that's to take Isaac Mizrahi's advice and confront the manipulation of it all, and sort of admit that manipulation is something that we enjoy, but also enjoy how it happens.
Posłuchajmy rady Isaaca Mizarahiego i stawmy czoło tej całej manipulacji, a następnie przyznajmy, że właściwie znajdujemy w niej upodobanie, również w sposobie, w jaki się wydarza.
EnglishDo not use three separate 1 mg blisters in place of one 3 mg blister, as this will give you a much higher insulin dose (see “How to take EXUBERA” for further advice).
Nie należy stosować trzech oddzielnych blistrów 1 mg zamiast jednego blistra 3 mg, gdyż mogą one dostarczyć do organizmu znacznie większą dawkę insuliny (patrz punkt 3 “ Jak stosować lek EXUBERA ”).
EnglishHow little progress there has been is clear from the proposal on governance, where it is suggested that the future supervisory bodies may take advice only from persons they have appointed.
Jak mały postęp się dokonał, widać z propozycji dotyczącej zarządzania, gdzie sugeruje się, aby przyszłe organy nadzorcze korzystały jedynie z rad mianowanych przez siebie osób.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take advice"

take rzeczownik
advice rzeczownik
take it or leave it
take care wykrzyknik
a word of advice
Polish
a piece of advice
Polish
a bit of advice
Polish
to give advice czasownik
to follow advice czasownik
take a pew