"to take action" po polsku

EN

"to take action" - polskie tłumaczenie

EN

to take action {czasownik}

volume_up
1. "against sb/sth"
to take action
volume_up
podjąć działania {czas.} (przeciwko komuś/czemuś)
Take action to stop this appalling speculation on cereals.
Należy podjąć działania służące zahamowaniu tej obrzydliwej spekulacji zbożami.
We should take action to combat this negative trend.
Powinniśmy podjąć działania, aby przeciwdziałać temu negatywnemu trendowi.
The Government of Zimbabwe must take action in keeping with its international obligations.
Rząd Zimbabwe musi podjąć działania zmierzające do przestrzegania międzynarodowych zobowiązań.
to take action
volume_up
podjąć kroki {czas.} (przeciwko komuś/czemuś)
to take action
volume_up
poczynić kroki {czas.} (przeciwko komuś/czemuś)

Przykłady użycia - "to take action" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt is time for the EU to take action and to show solidarity with the Icelanders.
Nadszedł czas, by UE podjęła działania i okazała solidarność z Islandczykami.
EnglishTbilisi is responsible for the incomprehensible decision to take military action.
Tbilisi jest odpowiedzialne za niezrozumiałą decyzję o podjęciu działań wojskowych.
EnglishWe must therefore study the problem in greater depth and take protective action.
Istnieje więc konieczność pogłębienia analiz i podjęcia działań osłonowych.
EnglishThat is why we now need to move on from this report and take practical action.
Dlatego też musimy teraz przełożyć zapisy tego sprawozdania na praktyczne działania.
EnglishFor that reason, Europe and the European Commission must take action here.
Z tego powodu Europa i Komisja Europejska muszą podjąć w tym zakresie działania.
EnglishWas the regulatory authority too weak to take timely action?, and so forth.
Czy organy regulacyjne były zbyt słabe, by podjąć działania na czas? I tak dalej.
EnglishDoes the Commission plan to take any action to counteract this price hike?
Czy Komisja planuje podjąć jakieś działania, by zapobiec takiemu wzrostowi cen?
EnglishI would like to ask the Commissioner to take action on this issue.
To się musi koniecznie zmienić i proszę panią komisarz o działania w tej kwestii.
EnglishI strive very hard to adhere to the Treaty of Lisbon with every action I take.
Usilnie staram się trzymać traktatu lizbońskiego w każdym działaniu, które podejmuję.
EnglishI agree with the Commissioner: we need to stop the rhetoric and take action.
Zgadzam się z panem komisarzem: musimy zaprzestać retoryki i zacząć działać.
EnglishI hope that our question will give the Commission the opportunity to take action.
Mam nadzieję, że nasze pytanie będzie stanowiło okazję dla Komisji do podjęcia działań.
EnglishPerhaps a new Commissioner will have a new opportunity to take action in this area.
Mam wrażenie, że spadł na Pana ten problem, który niechętnie Pan podejmuje.
EnglishTherefore, it is on this point that we must truly take fundamental action.
Dlatego nasze najważniejsze działania muszą się skupiać właśnie na tym zagadnieniu.
EnglishWe need, in the face of this major threat, to take direct action right now.
W obliczu tak poważnego zagrożenia musimy natychmiast podjąć bezpośrednie działania.
EnglishIt is therefore important for the Commission to take action at Member State level.
Dlatego też ważne jest, aby Komisja podjęła działania na poziomie państw członkowskich.
EnglishThat is not acceptable and that is why we must take strong action here.
To niedopuszczalne i dlatego musimy podjąć zdecydowane działania w tym zakresie.
EnglishThe EU has to take effective action to ensure the safety and security of its members.
Aby zapewnić bezpieczeństwo swoim członkom, Unia musi podejmować skuteczne działania.
EnglishWhen it comes to this particular Commissioner, you need to take action!
Jeśli chodzi o tego konkretnego komisarza, musi pan podjąć odpowiednie działania!
EnglishIs Europe ever going to stop reacting and decide to take action instead?
Czy Europa kiedykolwiek przestanie wyłącznie reagować i zdecyduje się działać?
EnglishWe hope that Commissioner Dimas will take action and will do so publicly.
Dlatego mamy nadzieję, że komisarz Dimas podejmie działanie i uczyni to publicznie.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take action"

take rzeczownik
action rzeczownik
take it or leave it
legal action rzeczownik
take care wykrzyknik
out of action
affirmative action rzeczownik
civil action rzeczownik