EN

to take a seat {czasownik}

volume_up
(Laughter) You just take a seat over here for a second.
(Śmiech) Usiądź tam na chwilę.
to take a seat (też: to sit down, to perch)
to take a seat (też: to seat oneself)

Przykłady użycia - "to take a seat" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOne of the members was ready to take a seat in the European Parliament, as one of 18 extra MEPs.
Jeden z tych parlamentarzystów przygotowany był już na to, aby zasiąść w Parlamencie Europejskim, jako jeden z 18 posłów.
English(Laughter) You just take a seat over here for a second.
EnglishIt is shameful that dictatorships, such as Libya, could so easily take a seat in the body intended to safeguard human rights.
To wstyd, że dyktatury takie jak Libia bez problemu mogły zasiadać w organie służącym ochronie praw człowieka.
EnglishI hope that, at the beginning of 2012, when I take my seat in the European Parliament, I will be able to shake hands with fellow Members from Croatia.
Mam nadzieję, że z początkiem 2012 roku zasiadając w ławach Parlamentu Europejskiego uścisnę dłoń chorwackim kolegom.
EnglishThe European Union, as a serious partner in negotiations, must take its seat in Copenhagen as a united body which gives consideration to the interests of all its Member States.
Jako poważny partner w negocjacjach Unia Europejska jako całość, uwzględniając interesy wszystkich państw członkowskich, ma zasiadać do stołu w Kopenhadze.
EnglishThis means that, in the interests of workers, consumers and SMEs, people from outside Brussels, in particular, should be enabled to take a seat on expert groups.
W związku z tym możliwość zasiadania w grupach eksperckich powinni mieć ludzie spoza Brukseli, w szczególności tacy, którzy działają w interesie pracowników, konsumentów i MŚP.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take a seat"

a przedimek/rodzajnik
take rzeczownik
seat rzeczownik
seat przymiotnik
take a pew
to have a seat czasownik
Polish