"to take a picture" po polsku

EN

"to take a picture" - polskie tłumaczenie

EN

to take a picture {czasownik}

volume_up
But they always stop and take a picture.
Za każdym razem przerywają, żeby zrobić zdjęcie.
We can basically take a picture out of any window on Manhattan and see what that landscape looked like 400 years ago.
Możemy zrobić zdjęcie z każdego okna na Manhattanie i zobaczyć, jak to miejsce wyglądało 400 lat temu.

Przykłady użycia - "to take a picture" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishYour doctor will then take a picture (scan) of your lungs using a special camera.
Następnie, stosując specjalne urządzenie, lekarz wykonuje zdjęcia (scyntygram) płuc.
EnglishIn another chapter, you need to take a picture of a piece of bark and then tag that.
W innym znowu, trzeba sfotografować wycinek kory i również go opisać.
EnglishThis was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
To była część wyzwania robienia zdjęcia każdego dnia miesiąca.
EnglishI take a picture of myself -- I've been doing this since last year -- every single day.
Robię sobie zdjęcia codziennie zdjęcia od roku. ~~~ Robię sobie zdjęcia codziennie zdjęcia od roku.
EnglishAnd you stop, and you get out of your car and you take a picture.
Zatrzymujecie się, wysiadacie z samochodu, robicie zdjęcie.
EnglishWe can basically take a picture out of any window on Manhattan and see what that landscape looked like 400 years ago.
Możemy zrobić zdjęcie z każdego okna na Manhattanie i zobaczyć, jak to miejsce wyglądało 400 lat temu.
EnglishAnd when they made a wish, I would write their wish onto one of the balloons and take a picture of them holding it.
Kiedy mieli już to życzenie, pisałem ich życzenie na jednym z balonów i robiłem im zdjęcie jak je trzymają.
EnglishBut they always stop and take a picture.
Za każdym razem przerywają, żeby zrobić zdjęcie.
EnglishAnd he thinks I'm saying, "Take my picture."
EnglishSo, you pour them out onto a surface and they start to stick to that surface, and we take a picture using an atomic-force microscope.
Kiedy już umieścimy je na powierzchni, Kiedy już umieścimy je na powierzchni, bada je mikroskop sił atomowych.
EnglishThe system also recognizes iconic gestures such as the "take a picture" gesture, and then takes a picture of whatever is in front of you.
System ten rozpoznaje również gesty symboliczne takie jak gest robienia zdjęcia i robi zdjęcie tego co jest przed Tobą.
EnglishSo in bringing back this childhood ritual, you need to go out and, in one chapter, take a picture of a flower and then tag it.
W procesie przywracania tego rytuału dzieciństwu musisz wyjść na zewnątrz i - w jednym z rozdziałów - sfotografować kwiat i go opisać.
EnglishAnd the moon is only two seconds away, so if you take a picture of the moon using ordinary light, it's the moon two seconds ago, and who cares.
Księżyc jest tylko 2 sekundy od nas, więc kiedy robimy zdjęcia nikogo nie obchodzi, że tak wyglądał dwie sekundy temu.
EnglishLet me take a picture.
EnglishIf you select Document from photo or Document from gallery, you'll be able to select an image from your gallery or take a picture using your camera.
Jeśli wybierzesz opcję Dokument ze zdjęcia lub Dokument z galerii, będziesz mieć możliwość wybrania zdjęcia z galerii lub zrobienia go aparatem.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take a picture"

a przedimek/rodzajnik
take rzeczownik
picture rzeczownik
take a pew
to draw a picture czasownik
to build up a picture czasownik