"to take a moment" po polsku

EN

"to take a moment" - polskie tłumaczenie

EN

to take a moment {czasownik}

volume_up
to take a moment

Przykłady użycia - "to take a moment" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMay I take a moment to focus on European Development Fund issues.
Chciałem skoncentrować się na chwilę na zagadnieniach Europejskiego Funduszu Rozwoju.
English- (NL) Mr President, let us take a moment to look at the figures.
- (NL) Panie przewodniczący! Pozwolę sobie przez chwilę zająć się danymi.
EnglishJust take a moment and take a breath and think, what do you feel at this point?
Zastanówcie się, weźcie głęboki wdech i pomyślcie, co teraz czujecie? i pomyślcie, co teraz czujecie?
EnglishIn closing, I would like to take a moment to thank one of my investors: longtime TEDster, Jay Walker.
Na koniec chciałbym podziękować jednemu z moich inwestorów, wielokrotnemu prelegentowi TED, Jayowi Walkerowi.
EnglishLet us take a moment to remember Ulrika Barklund Larsson.
Poświęćmy chwilę pamięci Ulriki Barklund Larsson.
EnglishAll right, so I want you to take a moment, and I want you to think of three things that you know to be true.
Dobrze, teraz chciałabym, abyście przez chwilę zastanowili się nad trzema rzeczami, których jesteście pewni.
EnglishI thought I'd take a moment to tell you what a genome is.
EnglishAll right, let me just take a moment and thank the team.
EnglishThen there is a resurgence of a certain kind of totalitarianism even in Europe, and I would like to take a moment to look at this.
Nawet w Europie odradza się pewnego rodzaju totalitaryzm i nad tym właśnie chciałbym się na chwilę zatrzymać.
EnglishI have to take a moment.
I niektóre z nich w jakimś stopniu naśladują znane filmy.
EnglishIt might take a moment to load.
EnglishMr President, could I take this moment to reflect on the murder in Northern Ireland on Saturday of a young police constable on his way to work, just a few weeks qualified to do the job.
Panie Przewodniczący! Pragnę wykorzystać tę chwilę na refleksję nad zabójstwem, do którego doszło w sobotę w Irlandii Północnej.
English- (NL) Mr President, I would like to take a moment to explain why I voted against the Duff report, although the Duff report is not really a controversial report as such.
- (NL) Panie przewodniczący! Chciałbym wyjaśnić krótko, dlaczego głosowałem przeciwko sprawozdaniu pana posła Duffa, jakkolwiek samo sprawozdanie nie jest w gruncie rzeczy kontrowersyjne.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take a moment"

a przedimek/rodzajnik
moment rzeczownik
take rzeczownik
take a pew
for a moment przysłówek
Polish
to have a moment czasownik
in a moment
to be having a moment czasownik