"take a gamble" po polsku

EN

"take a gamble" - polskie tłumaczenie

take a gamble
PL
  • podjąć hazard
  • zaryzykować

Przykłady użycia - "take a gamble" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

A drink driver knows he could be caught or get into an accident, but he chooses to take the gamble.
But he still couldn't bring himself to take the gamble.
But if you're willing to take the gamble, you can probably get your hands on almost any equipment for a knockdown price.
He weighed up the risks and benefits and decided it was in his self-interest to take the gamble.
It's illuminating that they felt the compulsion to take the gamble.
So which broadcaster was willing to take the gamble?
At 2-0 down it is difficult and you have to take a gamble.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "take a gamble"

a przedimek/rodzajnik
take rzeczownik
take a pew